Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

112

(Anm. 7.)

mellem de to Grupper er det ikke sandsynligt, at der i denne Henseende

skulde være en Forskjel. Den Maade, hvorpaa Forhøjelsen er fremkommen

hos Odontoceti. gjelder sikkert ogsaa for Mystacoceti ; de oprindeligste Former

af vist begge Grupper have haft savtakkede Kindtænder i Tal over det

typiske.

*^ S. 67. Det er blevet almindeligt at tro paa, at Hvalernes Stamformer

have været pandserklædte Pattedyr med veludviklede pladeformede Knogler

i Huden. Varmt Forsvar for denne Mening er ført især af Kiikenthal

(særlig i Afsnittet Ueber Rudimente eines Hautpanzers bei Zabnwalen, i

Vergl.-anat. u. entwickelungsgesch. Unters. an Walthieren, 2. Theil, Denkschr.

d. med. naturw. Ges. zu Jena, Bd. 3, Heft 2, 1893, p. 251—258, pi. XVI) og

af Abel særlig i Afsnittet L'armure dermique, i Les Dauphins Longirostres

du Boldérien, Mém. Mus. Roy. d'Hist. Nat. de Belgique, tome I, 1901, p.

17—32, med Billeder); Kiikenthal har undersøgt Nutidens Hvaler, Abel

især Fortidens. (Hos Abel findes Henvisning til forudgaaende Arbejder om

Emnet.' Kiikenthal tænker sig, at Hvalerne stamme fra pandserklædte

Land-Pattedyr, med Pandser mindende om Dasypodider, og at Hvalerne som

Hav-Dyr have mistet Pandseret, mere eller mindre fuldstændig; Abel mener,

i Tilslutning til D o 1 1 o, at Pandser ikke har været at finde hos Hvalernes

Stamformer blandt Land-Dyr, men at det er fremkommet hos de første Hvaler

i deres Egenskab af Vand-Dyr levende ved Kysten og derefter igjen tabt hos

de mere udprægede Hav-Dyr blandt Hvaler.

Hvad man har at bygge paa, er følgende

Sammen med de første Fund af Zeiiglodon-Knogler fra Alabama fulgte

et Par Stykker Kalksten med nogle indlejrede pladeformede, meget uregel-

mæssige Knogler af forskjellig Størrelse. Oplysninger om dem skyldes især

Joh. M ii 1 1 e r Ober die fossilen Reste der Zeuglodonten von Nordamerica,

1849, p. 34, pi. XXVII, fig. 7. Carus (Das Kopfskelet des Zeuglodon hydrarchus.

Nova Acta Acad. Cæs. Leop. Carol., vol. 22, pars 2, 1850, p. 382—

383, pi. XXXIX A, fig. V, Dames&Jaekel (Afsnittet Ueber den Hautpanzer

der Zeuglodonten, hos Dames, Ober Zeuglodonten aus Aegypten, Palæontol.

Abhandl., herausgeg. v. Dames u. Kayser, Bd. V, Hefc 5, 1894, p. 219—221,

med Billed) og Abel (1901. 1. c, p. 24—27 .

Fra

:

første Færd har der været

tænkt paa den Mulighed, at det var Hudknogler af Zeuglodon; men de have

dog oftest været regnede for tvivlsomme; maaske var det Knogler af Skjoldet

af en Havskildpadde som Psephophnrus eller lignende; noget afgjørende har

man oftest ikke turdet sige. Først Abel regner det for godtgjort, at det er

Hudknogler af Zeuglodon ; om et af de paagjeldende Stykker mener han, at

det ikke kan være andet end et Stykke Pandser fra Forkanten af en Rygfinne,

saaledes ere Pladerne tagformet bøjede mod hverandre, paa en Maade

og i en Form, der ikke er mulig paa nogen Del af Skjoldet af en Skildpadde;

som en ikke uvæsenlig Grund til at tro paa Tilstedeværelse af Pandser hos

Zeuglodon regner han Tilstedeværelsen af Dannelser hos de nulevende Del-

phinider Neomeris og Phocæna, som Kiikenthal tyder som Levninger af

Pandser.

More magazines by this user
Similar magazines