Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

,Anm. 8/)

1 14

Dclphinopsis-Smaap\a(ierne ere altfor usikre til at give noget Vidnesbyrd.

Deres Egenskaber ere desuden saa langt fra at minde om, hvad man ellers

kjender af Hudknogler, at man fristes til snarest at tænke paa en Fejltagelse

i Tydningen af dem som Hudknogler.

Smaaknuderne i Huden hos Ncomeris og Phocæna ere neppe Levninger

af Hudpandser, snarest helt nye Dannelser. Det er altfor mistænkeligt, at

ikke noget tilsvarende findes hos lavere staaende Hvaler, men at det netop

er nogle af de allerhøjeste, hos hvem det findes. Knudernes Bygning giver

heller ikke nogen virkelig Støtte for at tyde dem som Skæl.

Alt i alt er der ingen Beviser for, at Hvaler eller deres Forfædre blandt

Pattedyr nogensinde have haft Hudpandser.

") S. 68. Til Sammenligning hidsættes et Par af de vigtigste, selvstæn-

digste Oversigter over Hvalernes Grupper.

Et grundlæggende Arbejde i Retning af at skaffe Klarhed over Hvalernes

indbyrdes Slægtskab skyldes Flow er, der dog kun tog Hensyn til Nutidens

Hvaler. I 1866 v69), i sin Afhandling om Inia og Pontoporia (Transact. Zool.

Soc. London, vol. VI, p. 115!, gav han følgende Oversigt:

Cetacea.

1. My s ta c o ce ti or Balænoidea.

Balænidæ.

Balæninæ: Balæna, Eubalæna.

Balcvnopteridæ.

Megapterinæ: Megaptera.

Balænopterinæ: Physalus, Sibbaldius, Balænoptera.

II. O don to ce ti or Delphinoidea.

Physeteridæ.

Physeterinæ: Physeter, Kogia.

Ziphiinæ: Hyperoodon, Berardius, Ziphius, Dioplodon, Micro-

pteron.

Platanistidæ.

Platanistinæ: Platanista.

Iniinæ: Pontoporia?, Inia.

Delphinidæ.

Beluginæ: Monodon, Beluga (O: Delphinapterus .

Delphininæ?: Phocæna, Neomeris, Grampus, Orca, Pseudorca,

Lagenorhynchus, Delphinus, Delphinapterus (o:

Tursio ,

Globiocephalus.

Sin Opfattelse af Forholdet mellem Slægterne i Familien Delphinidæ

udviklede Flower nærmere i 1883 (i Proceed. Zool. Soc. London ; hans

Ordning var da følgende:

A. I

a. Alonodon, Delphinapterus Beluga). I

b. 1

ti- Phocæna, Neomeris.

''

More magazines by this user
Similar magazines