Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

117

været gjort. Z. cetoides er Typen for Slægten Zeuglodon. Tilfældigvis er

der ikke givet noget eget Slægtnavn, der med fuld Ret kunde bruges for den

Slægt, hvortil tZeuglodoni osiris hører. Men Navnet Prozeugtodon synes

at maatte blive ledigt og kunde da med nogen Ret bruges. Det er givet af

Andrews (især Tert. Vertebr. of the Fayum, Egypt, 1906 foren Del eocæne

Hval-Levninger fra Ægypten, som han sammenfattede under Navnet P.atrox;

men efter S tro mer er Typen for Arten, en Hovedskal, og nogle af de andre

Levninger tilhørende den tidligere opstillede Zeuglodon isis, der vist med

Rette er kaldt Zeuglodon, medens atter andre Levninger tilhøre 'Z.« osiris.

Paa en Maade har da »Z.« osiris ogsaa været kaldt Prozeuglodon. — Mulig-

vis vil Navnet Doryodon tDorudow) kunne bruges for den paagjeldende

korthvirvlede Slægt eller, hvis der er flere korthvirvlede Slægter, da for en af

dem (se blandt andre L e i d y, Journ. Acad. Nat. Se. Philadelphia, 2. ser., vol. VII,

1869, p. 428-431, og Lucas, Proceed. U.S. National Mus., vol. XXIII, 1900,

p. 331; men endnu er Doryodon ikke tilstrækkelig kjendt, end ikke efter

at True ^Bull. Mus. Comp. Zool. at Harvard CoII., vol. LII, Nr. 4, 1908, p.

65—78, pi. 1 — 3) har gjennemgaaet de St)'kker, hvorefter Gibbes i

sin Tid

havde grundet Slægten; de paagjeldende Levninger ere altfor ufuldstændige.

— For den korthvirvlede amerikanske * Zeuglodon brachyspondylus minon

Joh. Muller & Stromer. som True sammenholder med Doryodon og

finder forskjellig, foreslaar True ,1. c.) at oprette en ny Slægt Zygorhiza;

men Forholdet mellem denne og t Zeuglodon

More magazines by this user
Similar magazines