Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

119

Forestilling om de nærmere Slægtskabs-Forhold er det ikke muligt at faa. —

Hall (Proceed. Roy. Soc. of Victoria, new ser., vol. XXIII, part II, 1911, p.

262 henfører den til Sqvalodontidæ, men giver ingen Grunde.

Microzeuglodon er opstillet af S tro mer Beitr. Palåontol. u. Geol.

Osterreich-Ungarns, Bd. XV. 1903, p. 89; og godkjendt af Abel (Odontocétes

du Boldérien, 1905. p. 35). Grundlaget for Slægten er Lydekker's Zeug-

lodon caucasicus Proceed. Zool. Soc. London, 1892. p. 559—561, pi. XXXVI),

opstillet efter nogle faa, ikke sikkert sammenhørende Levninger fra en tertiær

.\flejring i Kaukasus: et lille St\-kke af en Underkjæbe med fire Kindtænder,

af hvilke kun to nogenlunde hele. med Kronen savtakket baade i For- og

Bagrand, en Overarm og en Halehvirvel. Abel regnede den først til Sqva-

lodontiderne. senere stillede han den i en egen Familie; den spiller en stor

Rolle i hans Undersøgelser over Hvalernes Afstamning, om med Rette eller

ej. vil maaske Tiden vise; foreløbig er den altfor lidt kjendt til, at noget

sikkert kan bygges paa den.

Eocetus, opstillet af Fraas først kaldet Mesocetus Fraas, nec Van

B e n e d e n, nec Moreno, menes at være et Mellemled mellem Protocetus

og Zeuglodon, med lange Hvirvler. Levningerne ere endnu for usikre til,

at en Dom kan fældes.

^^' S. 77. K ii k e n t h a I (\'ergl.-anat. etc Unters. an ^'althieren, Denkschr.

medie. -naturw. Ges. Jena, Bd. 3, Heft 2, 1893. p. 291) mener, at den Knogle

i Haanden hos Balæna mysticetus, der almindelig regnes for en Levning af

1ste Finger, et 1ste Mellemhaandsben. ikke er dette, men en førførste Finger,

en Præpollex, til Trods for, at samme Knogle hos Balæna australis som

det ogsaa kan sees paa to Skeletter i Kjøbenhavn) kan bære to veludviklede

Fingerled. hvad ikke ellers er set paa nogen '->

Præpollex

More magazines by this user
Similar magazines