Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

129

True: Remarks on the type of the fossil Cetacean Agorophius pygmæus

(Muher ; Smithson. Inst. pub!., Nr. 1694, 1907, p. 1 - 8, pi

True: Descr. of a mandible and vertebræ of Prosqualodon, etc. ; Smith-

sonian Miscelianeous Collections, vol. 52, part 4, no. 1872, 1910, Afsnit

p. 447—456, pi. XLIII.

Hall; On the systematic position of the species of Squalodon and Zeuglo-

don described from Australia and New Zealand ; Proceed. Roy. Soc. of

Victoria, new ser., vol. XXIII, part II, 1911, p. 257—265, pi. XXXVI.

Parasqvalodon, Metasqvalodon

Abel: Cetaceenstudien, III. Mitteilung, Rekonstruktion des Schadels von

Prosqualodon australe (sic Lyd. aus dem Miozan Patagoniens ; Sitzungsber.

k. Akad. Wissensch. Wien, mathem. -naturw. Kl., Bd. CXXI, Abt. I, 1912,

p. 57— 75, pi. I — III. Adskilligt i Fremstillingen er Gjetning; ved Bedømmelsen

af Slægten kunne Lydekker's Billeder af Typerne ikke

undværes.

Henvisning til flere andre Arbejder findes hos H. Winge, Vidensk.

Medd. Naturhist. Foren, for 1909, p. 31— 35.

Microsqvalodon Abel skal være enstydig med Neosqvalodon Dal Piaz.

Abel Odontocétes du Boldérien, 1905, p. 35—36) havde opstillet Slægten

paa Grundlag af tertiære Levninger fra Acqui, som Brandt havde kaldt

Sqvalodon gastaldii; men i Brev til Abel, trykt af Abel 1. c, meddeler

Dal Piaz, at disse Levninger, som han havde haft Lejlighed lil at se, maa

henføres til den tidligere opstillede Neosqvalodon.

Parasqvalodon og Metasqvalodon ere opstillede af Hall :

191 1, 1. c.) for

at omfatte tertiære australske Arter, der tidligere have været henførte til

Sqvalodon : S. ivilkinsoni M'C o y og S. hanvoodii Sanger. Slægterne menes

at staa nær ved Prosqvalodon ; men de kjendes kun efter løse Tænder, og

deres Stilling er endnu usikker.

^'

S. 86. Om Platanistidæ især :

Gu vi er: Recherches sur les Ossemens fossiles, 4. éd.. tome VIII, 2. part.,

1836, p. 88—90, 128—132, Atlas, pi. 223, med Billed af Hovedskal af

Platanista.

Eschricht: Om Gangesdelphinen : Kgl.

Danske Vidensk. Selsk. Skrifter,

5te R., naturv. og mathem. Afd., Bd. 2, 1851, p. 345—387, pi. I — III.

Platanista. Billeder af Ydre, Skelet, Hovedskal.

Burmeister: Descripcion de cuatro especies de Delfinides de la costa

Argentina en el océano Atlantico ; Anales del Museo Publico de Buenos

Aires, tomo I, 1864-69, Afsnit p. 389—445, pi. XXIII, XXV— XXVIII.

Pontoporia. Billeder af Ydre, Skelet, Hovedskal og andet.

Flower: Descr. of the skeleton of Inia geoffrensis and of the skuU of Pon-

toporia blainvillii, with remarks on the systematic position of these ani-

mals in the order Getacea; Transact. Zool. Soc. London, vol. VI, part III,

:869, p. 87— 116, pi. XXV— XXVIII.

Van Beneden et Gervais: Ostéographie des Cétacés vivants et fossiles,

Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 70. 9

More magazines by this user
Similar magazines