Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

Oversigt

de videnskabelige Møder

i

Dansk naturhistorisk Forening

fra 1. April 1918 til 31. Marts 1919.

Den 12. April 1918. Docent, Fil. Dr. John Runnstrom holdt Foredrag om

Embryonaludviklingen.

Determinationsproblemet i

Den 1. November 1918. Dr. med. Knud H. Krabbe holdt følgende Fore-

drag: Sammenlignende anatomiske og embryologiske Undersøgelser

over Corpus pineale hos Pattedyr.

Den 22. November 19 18. Dr. Th. Mortensen indledede en Diskussion

om Oprettelsen af en fælles skandinavisk biologisk Station i Tro-

perne.

Efter en livlig Diskussion vedtoges det at nedsætte et Udvalg

til at forberede Sagen.

Den 6. December 1918. Cand. mag. K. Stephensen holdt følgende Fore-

drag: Zoogeografiske Studier over Hyperinerne fra „Thor"s Eks-

peditioner. (;Se Rep. on the Danish Oceanograph. Exped. 1908-

1910, Vol. II, D, 2—3, 1918-1920;.

Den 20. December 1918. Stud. mag. R, Spårck gav en Meddelelse om

en parasitisk Capulide paa Iconaster longimanus.

Stud. mag. J. Lieberkind fremsatte Bemærkninger om Slægten

Iconaster.

Den 10. Januar 1919. Professor, Dr. H. P. Steensby holdt Foredrag om

de gamle Nordboers Opdagelse af Amerika. Se Meddel, om Grøn-

land, Bd. LVI, IV, 1918;.

Den 2 4. Januar 1919. Mag. scient. P. Bovien gav en Meddelelse om Byg-

ningen af Gællerne hos Xiphias og Acanthocybium. (Se dette Bind,

S. 291).

Den 7. Februar 1919. Fhv. Direktør for det Ichthyologiske Laboratorium

i Astrakhan, Dr. Th. Classen, holdt Foredrag om de sydrussiske

Haves Biologi. (Se Geografisk Tidsskrift, 25. Bd., Hefte 1, 1919.)

More magazines by this user
Similar magazines