Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

XIV

Den 21. Februar 1919. Mag. scient. P. Kramp foreviste en Række nye

Hydroider fra danske Farvande.

Afdelingsgeolog, Dr. V. Nordmann læste over Eeni- Lagenes Alder,

med Forevisning af Forsteninger.

Den 7. Marts 1 9 1 9. Fo re v i s n i ngs- og Re f e rata f te n. Stud. mag

R. Sparck gav et Referat af nyere Arbejder over Polyembryoni hos

Snyltehvepse.

Stud mag Mathias Thomsen refererede nyere Undersøgelser over

Druelusens Biologi og Bekæmpelse.

Stud. mag. Tage Lakjer refererede nye Undersøgelser over Ar-

chæopteryx.

Professor Ad. Jensen foreviste en ved Korser fanget Lichia

glaiica og meddelte nogle Tilfælde af Myiasis og parasitiske Aca-

riner hos Mennesker.

D e n 2 1 . M a r t s 1 9 1 9. Dr. Th. Mortensen holdt Foredrag om :

Fauna'en. Et Bidrag til den marine Oekologi.

Sandstrands-

Beretning om de i Aaret 1918 af Dansk naturhistorisk Forening

foretagne Ekskursioner.

Den 12. Maj 1918. Ekskursion tilTokkekøb Hegn og Store

Dyrehave for at se Foraarets Insektliv. Leder; Mag. scient. K.

Henriksen. Antallet af Deltagere var 11.

Afrejsen skete fra København med Toget 8'° til Birkerød Station, hvorfra

man gennem de 2 nævnte Skove spadserede til Hillerød; herfra tog man

hjem 6°\

Af Insekter o. a. fandtes i Skoven: Carabus cancellatus, Athous hæ-

morrhoidalis, Elater lythropterus, Melanotus castanipes, Dolopius margina-

tus, Sericus brunneus, Agriotes sp., Rhagium sp. (Larver, Puppeleje, Imago),

Hylobius abietis, Strophosomus coryli, Apion sp., Typograf-Gnav, Phyllo-

treta vittula, Ph. undulata, Cassida sp. Andrena albicans, Nomada spp.

Cecidomyia rosana-Galler paa Pil. Anthocaris cardaminis Aurora), Vanessa

antiopa Sørgekaabe) adskillige, Aglia tau adskillige. Coleophora sp. paa Bøg.

Strachia festiva, Eurydema violacea, Chermes abietis Galler. Brachytron

pratense. Glomeris sp. Julus spp. Ixodes ricinus paa Firben. Desuden

af Hvirveldyr: Levendef. Firben, Staalorm, Hugorm, Lille Salamander (i Parri

ngsdragt. — I Vandhuller fandtes: Hydaticus sp., Acilius sp., Dytiscus-

Larver, forskellige smaa Hydrophiler. Minerende og frie Chironomide-Larver,

Stankelbenslarver. Sialis lutaria. Limnophilus-LnTve. Dolomedes fimbria-

tus. Lestes-LnTver. Naucoris, Nepa. Nephelis og Igle-Æghylstre samt Snegle-

æg og Floscularia.

More magazines by this user
Similar magazines