Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

XVIII

Den Schibbye'ske Præmie.

Præmien for Aaret 1918 blev ikke uddelt, da ingen havde meldt sig til

Konkurrencen.

Gaver tU Dansk naturhistorisk Forening 1 Flnansaaret 1918 — 19.

Direktor C h r. D. Lunn, der i en længere Aarrække har støttet Ud-

givelsen af „Danmarks Fauna" med betydelige Beløb, har paany vist sin store

Interesse for dette Værk og skænket 1500 Kr. til dets Fortsættelse. Desuden

har Hr. Lunn forøget Foreningens Ekskursionsfond med 400 Kr.

More magazines by this user
Similar magazines