Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

Dansk naturhistorisk Forenings Bestyrelse

og Udvalg.

Bestyrelsen.

Prof., Dr. phil. Ad. S. Jensen, Formand.

Prof., Dr. phil. V. A. Poulsen.

Afdelingsgeolog, Dr. phil. V. Nordmann.

Mag. scient. K. Henriksen ; besørger de litterære Bytteforbindelser

Mag. scient. R. Sparck; Sekretær.

Kasserer: Mag. scient. R. Hørring.

Kommunalrevisor Emil Olsen.

Revisorer. > ,, . ^. , -

Mag scient. Chr. Løttmg

Docent R. H. Stamm, Formand.

Mag. scient. K. Henriksen.

Lærer J. P. Kryger.

Mag. scient. Carsten Olsen.

Stud mag. Å. Vedel Tåning.

Ekskursionsudvalget.

Udvalget for Udgivelse af »Danmarks Fauna«.

Konsulent Jul. Wulff.

Dr. phil. V. Nordmann.

Cand. mag. K. Stephensen.

Prof. Ad. s. Jensen, Redaktør af Fauna'en.

Delegerede til Udvalget for Naturfredning.

Kammerherre, Dr. phil. P. E. Muller.

Viceinspector H. Winge.

Docent R. H. Stamm.

II«

More magazines by this user
Similar magazines