Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

229

kendte Findested for Arten. Æggemasser af denne Art ere der-

imod endnu ikke fundne her i Landet.

Leptis maciilata De G. Ry Vt— ^V? 1918, en Han og to

Hunner (Forf.).

(Forf.).

Chrysopilus nubeciila Fall. Stensby Skov -^A 1917, en Han

Chrysopilus aiireus Meig. Nogle faa Eksemplarer ved Jægers-

pris Vt— "A 1914 og paa Bogø syd for Sjælland ^^/i 1917 (Forf.).

Symphoromya crassicornis Panz. Tisvilde -*'/- 1915, en Han

(Klocker).

Ptiolina obscura Fall. Af denne sjældne Art toges fire Hun-

ner i Geel Skov ^7« og '~U 1914 (Forf.); de toges siddende paa

Stubbe i Skovbunden.

Acroceridae.

Acrocera globuliis Panz. Tisvilde Juni 1918, to Hanner (Ja-

cobsen), Emborg ved Ry ^Vt 1918, en Han (Esben-Petersen); det

sidstnævnte Eksemplar blev banket ned af en El.

Asilidae.

Dioctria linearis Fabr. Bogø syd for Sjælland V? og ^V? 1917,

en Han og en Hun (Forf.).

Åsiliis (Neoitamus) cothurnatiis Meig. Af denne Art kendtes

hidtil kun et Eksemplar, taget ved Skelskør; siden er der taget

to Eksemplarer, et ved Jægerspris ^Vt 1914 (Forf.) og et ved Rønne

-'A 1913 (Sønderup); begge Eksemplarerne ere Hanner ligesom

det først kendte Eksemplar. Hannen lader sig let skælne fra den

nærstaaende, almindelige N. cyanurus Low, medens Hunnen er

vanskelig at bestemme ;

Hunner

af N. cyanurus burde derfor altid

nøje undersøges, da Hunnen til nærværende Art kan ventes op-

daget paa denne Maade.

Therevidae.

Thereva plebeia L. Tisvilde Ve 1915 (J. C. Nielsen) og Vt

1916 (Forf.); Høbjærg paa Djursland -'Vt 1916 (Kryger); ialt to

Hanner og tre Hunner.

Thereua circumscripta Low. Ermelund ^V5 1916, en Puppe

More magazines by this user
Similar magazines