Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

have noget mørkere Ben ;

om

232

disse Forskelligheder ville vise sig

konstante, tør jeg i Øjeblikket ikke afgøre, og jeg opfører derfor

foreløbig Arten som lamellicornis.

Empis sp. Sammen med foregaaende Art tog jeg ^''5 19 1 4,

ligeledes i Blomsten af Stellaria, to Hunner af en Art, der ligner

lamellicornis, men har lysere Vinger og navnlig adskiller sig ved,

at de midterste Tibier ikke ere fjerhaarede paa Oversiden ; Arten

stemmer heri overens med E. pennaria Fall., som endnu ikke er

fundet her i Landet, men denne Art skal have fire Scutellarbørster,

medens den mig foreliggende kun har to; det har endnu ikke været

mulig at identificere Arten.

Empis serotina Low. Ved Silkeborg ''8 1917, to Hunner

(Esben-Petersen).

Empis sp. Hr. Lærer L. Jørgensen i Strandby tog to Hunner

af en Empis- Art paa Fejø '^

c. 1912, af hvilke desværre den ene

gik tabt; begge Eksemplarer manglede uheldigvis Svingkøllerne.

Det har ikke været mulig at identificere Arten, hvilket ogsaa vil

være vanskeligt, naar Svingkøllernes Farve ikke kendes; Arten er

imidlertid ny for Faunaen, og formodentlig vil det lykkes at faa

mere Materiale af den. Arten ligner E. cinerea, og Hunnen har

ligesom denne Art simpelt haarede Ben, men den er lysere, og

Bagkroppen (saavidt det paa det noget beskadigede Eksemplar

kunde afgøres) er lyshaaret; den har for en Hun usædvanlig lange,

slanke Ben, og endelig har den i Modsætning til cinerea kun to

Scutellarbørster. Jeg sendte Arten til Hr. Collin i Newmarket, der

for Tiden arbejder med Empiderne, og Hr. Collin tilskrev mig føl-

gende :

Den

Hun af en for Deres Fauna ny Empis-Art, som De

sendte, synes at være identisk med en Hun i min kontinentale

Samling modtaget fra Kowarz, etiketteret „Wien" og „nov. sp. E.

cinereae Zett. affinis", hvilken Hun har gule Svingkøller.

Empis nigricans Meig. Ordrup Mose ^^/i 1914, en Hun (Forf ).

Hilara flava Schin. Denne Art blev taget som ny for Faunaen

i 1911 ved Ringsted af Dyrlæge A. Petersen, og i 1913 tog jeg ]

et Par Eksemplarer i Frederiksberg Have og i Dyrehaven. I 1914

tog jeg den i temmelig stort Tal Vt i Dyrehaven ; den sværmede <

over en Vandgrøft sammen med H. anglodanica og H. lurida, i

men den var langt den talrigste, og begge Køn var tilstede i lige

stort Tal.

More magazines by this user
Similar magazines