Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

236

kendt tre Eksemplarer fra Ordrup Mose og Bukke Skov paa Lol-

land; i 1918 tog jeg den i Ry Nørreskov '',7 og ^'7, en Han og

en Hun ; den kætsedes paa Blaabær.

Clinocera Wesmaelii Macq. Denne Art kendtes hidtil kun i

et Eksemplar fra Vejle samt fra Almindingen paa Bornholm, hvor

jeg tog den i stort Tal i 1911; senere er der taget en Han i Dyrehaven,

sværmende over en Vandgrøft ^7 1914 (Forf.) og en Hun

ved Moesgaard syd for Aarhus ^"^

2 1917 (Esben-Petersen).

Dolicocephala guttata Hal. Bøllemosen ^-^ >-, 1917,

(Forf.) ; den toges sammen med D. irrorata.

en Hun

Trichopeza longicornis Meig. Silkeborg og Virklund syd for

Silkeborg ^Vs— "Vs 1918, ialt 10 Eksemplarer (P. Nielsen) ; Arten

var tidligere taget paa Lolland ved Maribo og i Jylland ved Frij-

senborg, sidste Sted i stort Antal.

Drapetis aterrima Curt. Lundtofte Bakker ^Vi 1917, en Han

(Kryger); Ermelund % 1917, en Han (Forf.) og Ruderhegn -'/'s

1918, et Par i Copula (Kryger).

Drapetis assimilis Fall. Denne Art er meget sjælden; der var

hidtil kun kendt tre Eksemplarer, alle fra ældre Tid; i 1916 den

V's tog Kryger i Dyrehaven noget Saft og hensmuldrende Træ fra

en Elm, af hvilket jeg klækkede flere interessante Arter, bl. a.

Systenus adpropinquans: af dette Materiale fremkom ogsaa tre

Eksemplarer, alle Hunner af D. assimilis ; Dyrene

fra -''o—"^

udkom i Dagene

6 ; det var mig ikke muligt at finde Pupperne i den

lerede Masse, hvori Larverne havde levet. Udviklingen er ikke

kendt for nogen Drapetis-Arts Vedkommende, men man ved altsaa

nu, hvor Larverne lever.

Drapetis eæilis Meig. Geel Skov -- o 1914, en Han, Bogø

syd for Sjælland '77 1917, tre Hunner (Forf.); Arten toges paa

Blade af Buske, en af Hunnerne toges med en Thrips som Bytte.

Drapetis pusilld Low. Da jeg bearbejdede Empiderne i Diptera

Danica, var der mærkelig nok kun kendt 10 Eksemplarer af denne

Art, et fra ældre Tid fra Københavns Omegn og et taget af mig

ved Lohals; jeg har siden taget Arten i stort Tal paa mange Lo-

kaliteter: Ermelund, Ørholm, Egebæks Vang, Stensby Skov i Syd-

sjælland, Bogø syd for Sjælland og i Jylland ved Ry; Tiden er

''

^^6—

"Vs paa den n tog jeg den i Copula. Medens jeg i Di-

;

ptera Danica anførte, at D. eæilis var vor almindeligste Art, har

More magazines by this user
Similar magazines