Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

Medlem sliste

1. April 1919.

Indtraadt i

Foreningen

Andersen, Edm. A., Cand. mag., Lærer, Nordre Frihavnsg. 14'. 0... 1896.

Anker, Jan., Cand. mag., Borchs Collegium, St. Kannikestr. K 1916.

Anthon, E., Frk., Helgolandsg. 9=. B 1907.

Bangert, C. G., Kontorchef, R., DM., Gersonsvej 55. Hellerup 1915.

B år d ar son. G., Bonde, Bær, Hrutafjort>r, Island 1909.

Barden fleth, K. S., Adjunkt, Elmehuset, Nordvestv., Aasseris, Aalborg 1905.

Bartholin, C. T., Mag. se, Uraniav. 19. V 1869.

Bartholin, T., Cand. mag , Uraniav. 19. V 1913.

Berg, K., Stud. mag., Guldbergsgade 9'. N 1918.

Bl eg vad, H., Cand. mag., Ass. v d. biol. Station, Willemoesg. 6. 0. . 1907.

Bloch, O, Livlæge, Prof., Dr. med.. K DM., Ny Toldbodg. 57. K. . 19C4.

Borch, J. S. A., Distriktslæge, Allinge

Bor nem an n, A., Generallæge, Dr. med., K. DM, Toldbodg. 18'. K.

1870.

1909.

B o r n e m a n n, C, Stud. mag., St. Annæ Plads 11. K 1918.

B o V i e n, P. L., Mag. se, Classensg. 48*. 1913.

Breitung, A., Lærer, Skt. Andreas Kollegiet, Charlottenlund 1897.

Brinkmann, A., Prof., Dr. phil , Museumsbestyrer, Bergen 1899.

Brændegaard, J. R. J., Kommunelærer, 0. -Søg 30 St. K 1915.

Brøndsted, H., Mag. se, Frederiksborgg. 30*. K 1911.

Buus, K., Seminarielærer, Vordingborg 1918.

Bøggild, O. B., Prof. V. Univ., Østervoldg. 7. K 1890.

Bøggild. O. E. K., Adjunkt, Kolding 1912.

Børgesen, C. F. E.. Dr. phil., Bibliotekar, Rosenvængets Hovedv.

19.

1887.

Bøving, A., Dr. phil., Smithsonian Institution, Washington, U. S. A. 1902.

Bøv i ng- Pe te rse n, J. O., Mag. se. Redaktør, GI. Kongev. 157*. V.. 1913.

Christensen, E., Frk., Østerbiog. 5'. 1916

Christensen, G., Frk., Sortedamsdossering 69 St. 1916.

C h r i s t i a n i, A., Ingeniør, Bølling Sø, Engesvang 1906.

Christiansen, G.. Frk., Nørrevoldg. 7. K 1916.

Clement, Ad., Ingeniør, Ceresvej 2. V 1907.

Dahl, S., Underbibliotekar, Fjords Allé 22'. V 1906.

Deichmann, E., Frk., Stud. mag., Vesterbrog. 74. V 1915.

Didrichsen, A., Mag. se, Ass. v. Dansk Frøkontrol, Biilowsv. 30\ V. 1893-

More magazines by this user
Similar magazines