Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

238

Tachydromia exigua Meig. Lyngby Mose -'Ve 1915, en Hun,

Ry 7? -^Vt 1918 i større Tal (Forf.).

Tachydromia Iiitea Meig. I ikke ringe Tal paa Bogø syd for

Sjælland 't — ^''t 1918 ^Forf.).

Tachydromia ciliaris Fall. Dyrehaven ^7 1914, Egebæks

Vang i stort Tal ^^7 — ^Vt 1915, Tisvilde ^'Vt 1916 og ved Ry i

Copula ^7 og '^7 1918 (Forf.).

Tachydromia pallipes Fall. Bogø syd for Sjælland ^'/i 1917,

en Hun (Forf.); den var hidtil kun kendt fra Københavns Omegn

og Ordrup Mose.

Tachydromia longicornis Meig. Ermelund ^^9 1914, en Hun,

Geel Skov '*'9 1918, en Han (Forf).

Dolichopodidae.

Xeurigomi pallida Fall. Egebæks Vang '''7 1915, en Hun

(Forf.); af denne sjældne Art er der nu taget fem Eksemplarer, i

Dyrehaven, Egebæks Vang, Hillerød, Tisvilde og i Jylland ved Hald,

alle Hunner; Hannen er endnu ikke taget her i Landet.

Dolichopiis atratiis Meig. Nørholm Skov ved Varde V? 1915,

to Hanner og en Hun (Kryger).

' Dohchopus maciiHpennis Zett. Af denne smukke, for vor

Fauna ny Art tog jeg en Hun i Lyngby Mose ^"^ e 1915 og begge

Køn i Antal sammesteds -V.t — 'Ve 1916. Arten fløj i Mosen mel-

lem Træerne ganske lavt over Vandet, og den satte sig kun paa

Blade ude i Vandet, men kom aldrig ind til Bredden. Arten vil i

min Tabel i Diptera Danica komme under Nr. 4, her vil den for

Hannens Vedkommende let kendes fra atratiis ved den brune Plet

mod Enden af Vingens Forrand og den skyggede Tværaare, samt

ved at Bagmetatarserne ere normalt børstede, og fra de øvrige

Arter ved Vingens Tegning ; Hunnen

vil ogsaa kunne kendes saa-

vel fra atratus som fra de øvrige Arter ved Vingen, navnlig ved

den tydelig skyggede Tværaare; Arten staar nærmest atratus,

men har kortere Antenner med en tyndere Børste og, navnlig hos

Hannen, et bredere Epistoma; endelig adskiller den sig fra alle

de under Nr. 4 staaende Arter ved at have 2 — 3 Præapicalbørster

paa Mellem- og Baglaarene. Arten er udbredt fra det nordlige

Sverrig og Finland til ned i Tyskland.

»J

More magazines by this user
Similar magazines