Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

239

Dolichopus atripes Meig. Lyngby Mose -^/s 1915, to Hun-

ner (Forf.).

Dolichopus claoipes Hal. Jægerspris ^7 1914, en Han (Forf.).

Dolichopus discifer Stann. Bøllemosen V? 1913, en Han og

en Hun, Bagsvær -"'e 1913, en Han (Forf.); Ry 'r'n 1913, en Han

(Esben-Petersen).

""'Dolichopus signahis Meig. Denne for vor Fauna ny Art tog

jeg i Antal i Egebæks Vang ved Espergærde ^^/t— "Vt 1915. Den

forekom i Skoven paa lave Planter ved Bredderne af en Bæk.

Arten staar nær pennatus og er en interessant Forøgelse af vor

Fauna. I min Tabel i Diptera Danica vil Hannen komme under

Nr. 24, men skilles straks fra de her staaende to Arter, popularis

og urbanus ved, at ingen af Mellemtarseleddene er fjerede, men

de to sidste Led ere sølvskinnende paa Forsiden; desuden har den

kun en Præapicalbørste paa Baglaarne. Hunnen er mindre let at

bestemme, i min Tabel vil den komme under Nr. 36; af de her

staaende to Arter har nolobilis længere Antenner med tredie Led

saa langt som bredt, og Bagskinnebenene have bredere sort Ende,

der omtrent udgør en Fjerdedel af Længden , caligatus har et

bredere Epistoma, og endelig have begge Arter mørkere Antenner,

idet de kun have første Led gult underneden Spidsen. Hunnen

til pennatus vil maaske være den, der vanskeligst skilles fra sig-

nahis, men signaius har altid Bagskinnebenene tydelig sorte ved

Enden, og den har et smallere Epistoma, endvidere er den min-

dre, 4 mm, og af en renere mørk grøn Farve; da jeg fangede den,

var jeg, naar jeg tog en Hun, aldrig i Tvivl om, hvorvidt det var

signaius. Verrall siger (Entom. Month. Mag. XV, 1904, 196), at

hos signaius har Mellemskinnebenene 5— 6 Børster „in front",

pennatus kun 3— 4

; dette finder jeg ikl^e bekræftet, de to Arter

ere ens, hvad dette Forhold angaar, og have anterodorsalt 5—6 Bør-

ster (den dorsalt stillede medregnet). Arten er udbredt i England

og Mellemeuropa ned i Frankrig, men har sin Nordgrænse hos os.

Dolichopus urbanus Meig. Funder ^Vs 1913, en Han (Esben-

Petersen); Ry ^Vv— ^Vt, to Hunner (Forf.).

Dolichopus apicalis Zett. Da jeg bearbejdede Dolichopodiderne

til Diptera Danica, havde jeg af denne sjældne Art kun det eneste

danske Eksemplar, Zetterstedt's Typeeksemplar; det var en Han,

og Eksemplaret var i meget daarlig Tilstand; Hunnen er ikke be-

More magazines by this user
Similar magazines