Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

242

sort Torn paa Bagskinnebenenes Ende paa Oversiden. Arten er

kendt fra Skaane, Schlesien og Bayern.

Hercostonuis ( Gyiunopterniis j augnstifrons Stæg. Egebæks

Vang ved Espergærde ''Vt og ^'/i 1915, en Han og en Hun. (Forf. ).

Hercostonuis ( Giimnopternus) chalybeus Wied. Lohals -'

og *^/-, 1914, en Han og to Hunner, Ry -'/t og -^/t 1918, to

Hanner og en Hun (Forf.). Arten, der oprindelig kun kendtes

fra Københavns Omegn, Dyrehaven og Lyngby Mose, blev senere

taget paa Lolland og er altsaa nu taget i Jylland; den synes saa-

des udbredt over hele Landet.

Hercostomus (Gyninopterniis) assiinilis Stæg. Egebæks Vang

ved Espergærde -'? 1915, en Han og en Hun (Forf.).

Af Slægten Hercosioiuiis er der siden Bearbejdelsen i Diptera

Danica tilkommet en ny Art, den her opførte H. Rothi. Slægten

tæller nu 16 danske Arter; da flere af Arterne ere ret smaa, og deres

Forekomst kan være meget sporadisk, kunne de let undgaa Sam-

lerne ; efter Arternes Udbredningsforhold er der Grund til at vente,

at endnu adskillige Arter af Underslægten Hercostomus ville blive

fundne her i Landet.

Hypophylliis discipes Ahr. Af denne sjældne Art tog Hr. Sparck

en Han og en Hun ved Skovshoved '° s 1916.

(^.hrysotus cilipes Meig. Bogø syd for Sjælland 'Vs 1917, en

Hun (Forf.).

Chrysotiis femoratus Zett. Tisvilde -^'t; 1916, en Hun, Bogø

'"'

syd for Sjælland ^/i—

t 1917, fire Hanner (Forf.).

(Chrysotiis pulchelliis Kow. Af denne sjældne Art var hidtil

kun kendt et Eksemplar, en Han, fra Bornholm; i 1917 tog jeg

en Hun paa Bogø syd for Sjælland '! ? 1917.

(Chrysotus cuprens Macq. Frederiksberg Have ''

»> 1914, en

Han, Lyngby Mose '' « 1914 og -''•, 1915, en Han og en Hun,

Bogø syd for Sjælland ''/- 1917, en Hun, og i Sortsø Skov i Syd-

sjælland '7? 1917, en Hun (Forf.).

Ghrysotus l)lepharosceles Kow. København V? 1913, Frede-

riksberg Have ''

(Forf).

.; 1914 og Lohals -''A 1913, ialt fire Hunner

Chrysotiis microcerus Kow. Af denne sjældne Art var der

hidtil kun kendt tre Eksemplarer, de to fra ældre Tid og sand-

synligvis fra Ordrup, det tredie fra Jylland syd for Horsens; i 1917

?

\

More magazines by this user
Similar magazines