Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

Didea alneti Fall.

Didea fasciata Macq.

248

Didea intermedia Low. Alle tre Didea-Arter tog jeg i stort

Antai ved Tisvilde -* e

Del af Perioden ;

de


^Vt 1916; de vare talrigst i den første

forekom i Udkanten af Hegnet og paa aabne

Steder i dette, altid ved Graner, og toges paa forskellige Blomster

og paa Granerne; fasciata toges i Copula ^Ve. Det store Mate-

riale, jeg her fik Lejlighed til at gennemgaa, bekræftede ganske,

at de tre Arter ere distinkte og sikkert adskilte, og viste, at de

Karakterer, jeg har nævnet i Diptera Danica, ere aldeles konstante.

Lasiophthicus seleniiiciis Meig. Tisvilde -/t og "Vt 1916, en

Han og en Hun, Samsø ^V- 1918, en Han, og Ry -V« 1918, en

Han (Forf.).

Syrphus lunulatus Meig. Bagsvær Ve 1917, en Hun, Tis-

vilde ^'^ 6 1916, en Hun (Forf.); paa sidstnævnte Lokalitet er Arten

ikke ualmindelig i Juni og er taget i større Antal af Laboratorie-

forstander Kldcker i 1916 og 17.

Syrphiis annulipes Zett. Jeg tog en Hun i Geel Skov V» I

1916; dernæst tog jeg den samme Aar ved Tisvilde i stort Antal

sammen med Didea-Arterne og forekommende paa ganske samme

Maade ^Ve


^/i; det er af nogen Interesse at bemærke, at denne

sikkert med Dzrfea-Arterne beslægtede Syrphiis-Art forekommer

sammen med og paa samme Maade som disse; endelig tog jeg en

Han ved Ry V? 1918.

Syrphus annulaliis Zett. Dyrehaven -' « 1916, Geel Skov

•Ve 1916 og ikke ualmindelig ved Tisvilde "Vo— ^V? 1916 (Forf.).

Syrphus lineola Zett.

med foregaaende ^Ve— Vh

Ret

1916,

almindelig

Ry Vt og

ved

^Vt

Tisvilde sammen

1918 (Forf.).

Syrphus grossulariae Meig. Tisvilde ^Vt 1916, en Hun, Bogø

syd for Sjælland V? og 'V? 1917, to Hunner (Forf.). Arten var

hidtil kun taget paa Sjælland.

Syrpl}us nitens Zett. En Larve paa Rumex i Kongelunden

Vt 1916, den forpuppede '

? og Imago kom ^^,8 (Worm-Hansen);

Tisvilde "Vt — ^Vt 1916, fem Hanner og en Hun (Forf.).

Syrphus latifasciatus Macq. En Larve paa Amager ''9 1917,

den forpuppede V9, og Imago kom '^ 9 (Worm-Hansen); Ermelund

\'o 1918, en Hun, Bogø syd for Sjælland -''7 og \/8 1917, to

Hanner (Forf.).

More magazines by this user
Similar magazines