Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

249

Sgrphus lapponicus Zett. Af denne Art var hidtil kun kendt

et Eksemplar her fra Landet taget i Ordrup af Stæger i 1841 ;

det er derfor af stor Interesse, at Laboratorieforstander Klocker nu

har taget den i Tisvilde, hvor han tog to Hanner og to Hunner

-^/.;— *7 1918.

Syrphus iimbellatarum Fabr. Lyngby Mose ", « 1918, en

Hun (Forf.).

Sphaerophoria flauicauda Zett. Af denne sjældne Art har

Laboratorieforstander Klocker taget nogle Eksemplarer i Vandløse

-'/i og -'^/t og i Tisvilde 'A 1918.

Xanthogramma ornatiim Meig. Ved Aarhus Vt 1918, en

Han (Victor Hansen); Arten var ikke tidligere kendt fra Jylland.

Sphegina clunipes Fall. Denne i Almindelighed ret sjældne

Art tog jeg i Dyrehaven ^Vd 1916, hvor den i ikke ringe Tal

sværmede mellem Plantevæksten paa et fugtigt Sted, men kun

Hanner.

Brachgopa bicolor Fall. Dyrehaven Ve 1917, fire Hanner og

to Hunner (Forf.); Arten sværmede omkring Elmetræer med ud-

flydende Saft, paa hvilke Aulacigaster riifitarsis forekom.

* Eristalis pratorum Meig. Af denne for Faunaen ny Art har

Laboratorieforstander Klocker taget et Eksemplar, en Hun, paa

Vestre Kirkegaard '' ? 19 IS. Arten vil kendes fra vore andre

Arter ved, at den har sorte For- og Bagtarser og de to Basalled

paa Mellemtarserne noget gule, samt et langt Vingestigma; Hun-

nen har Panden næsten helt sorthaaret; det er en noget bred Art,

de gule Pletter ere matte, kun lidt glinsende ved Siderne. 1 min

Tabel i Diptera Danica vil Arten komme under Nr. 12, men skilles

fra nemorum ved et længere Vingestigma og matte Abdominal-

pletter og fra horiicola ved klare Vinger uden nogen Plet. Arten

er en meget interessant Tilvækst til vor Fauna ; den er udbredt

ned i Italien, men synes at have sin Nordgrænse hos os og fore-

kommer ikke i England; her i Landet er den sikkert meget sjælden.

Helophiliis triuiiatus Fabr. Bagsvær '^e .1917, en Hun (Forf.);

Lolland ved Strandby ^"'e 1916, i Høvænge Skov Ve og -^ s 1917

og i Kældskov ^^,7 1917, ialt fire Hanner og tre Hunner (L.Jør-

gensen).

Helophiliis hgbridus Low. Ermelund ^Vs 17, tre Hanner og

en Hun (Forf.). Arten fløj paa blomstrende Slaaen og var ikke

ualmindelig.

More magazines by this user
Similar magazines