Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(Forf.).

250

Helophihis Inniihdiis Meig. Lyngby Mose ^^o 1916, en Hun

Helophiliis transfiigus L. Lyngby Mose ^/^^ 1916, en Han og

^Vg 1916, en Hun (Forf.).

Helophiliis uittatus Meig. Amager '" ,s 1916, en Hun (Kloc-

ker"); af Arten var tidligere kun kendt tre Eksemplarer, ligeledes

tagne paa Amager.

Criorrhina floccosa Meig. Ermelund -^5 og ^^':, 1918, to

Hanner (Forf.).

Cynorrhimt fcdlax L. Ørholm Ve 1918, en Hun, og Tisvilde

^Ve— ^V'J 1916, fire Hanner og fire Hunner (Forf.) ; Arten

var paa

sidstnævnte Lokalitet ikke ualmindelig og saas oftere paa Træ-

stubbe, men toges ogsaa paa Buske.

Xylota tardci Meig. Denne sjældne Art tog jeg i ret stort

Antal ved Ry -"/t — -*^ r 1918; Arten forekom især paa et levende

Hegn med Blomster langs Knudsø; sammen med den forekom A'.

segnis, men tarda var langt den talrigste.

Xylota femorata L. Hillerød 20/5 igig, en Han, Tisvilde •^^'

,-,

1916, en Han (Forf.).

Xylota memonim Fabr. Lyngby Mose -^/o, ^"/s og ^*/r, 1916,

samt "Ve 1917 og ^\6 1918, ialt fire Hanner og tre Hunner.

Xylota ftorum Fabr. Af denne sjældne Art tog jeg to Hunner

ved Ry ^^A og ^^/i 18; Arten var hidtil kun kendt fra Sjælland.

Ferdinandea riificornis Fabr. Ry -^t og -^7 1918, to Hun-

ner (Forf.); Arten forekom sammen med den almindelige F. ciiprea.

Temnostoma uespiforme L. Dyrehaven -V« 1916, en Han

paa blomstrende Hvidtjørn (Forf.).

Sericomyia lappona L. Lyngby Mose -'Vo og Ve 1916 og

Bagsvær Ve 1917, ialt to Hanner og to Hunner (Forf.).

Chrysotoxum arciiatum L. Af denne sjældne Art tog jeg tre

Hanner og tre Hunner ved Tisvilde -Ve — ^-'7 1916; samtidig tog

Laboratorieforstander Kldcker nogle Eksemplarer sammesteds, og

han har atter set den der i 1917 og 18.

Microdon devins L. Af denne Art, der ligesom vore to andre

Microdon- Arter er sjælden, tog Hr. Kryger to Hunner i AUinde-

lille Skov nord for Ringsted ^Ve 1917; efter Hr. Krygers Medde-

lelse var Arten der ikke ualmindelig.

23—1 — 19.

^

More magazines by this user
Similar magazines