Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(1917.)

257

Id*- 13de Hammeren 8 (4 c?, 2 ? ad., 2 ?

jun. .

19de Læsø Trindel 12 (5 c? , 4 ^ ad., 3 $

Rende 1 $ ad., Nordre Rønner 4 (2 c?, 1 ? ad.. I

jun.). Læsø

$jun.', Østre Flak 6 (4 1 c?, $ ad., 1 ? jun. ; 15

faldt), Anholt Knob 5 (Ic^, 2 ? ad\ 20de Blaa-

vands Huk le?, Bovbjerg 7 (5 c?, 2 ^ ad. .

Læsø Trindel 2 $ jun.

November; 5te Bovbjerg 1 J* . 10de

1 ? jun. .

23. Sturnus vulgaris. Stær.

15de

21de

Blaavands Huk 5 ^4 c?

Anholt Knob le?.

Februar: 24de Horns Rev le?. 25de Horns Rev 1 2 ad.

Marts; 2den Graadyb 2c?. 17de Vyl 1 5 ad., Horns Rev

3 (le?, 2$ad. . 18de Graadyb 8 ^5 c? , 3? , Vyl

April ; 4de

2 (le?, 1?), Horns Rev 2 (le?, l?ad.\ 19de

Graadyb 2 ilc?ad., 1 (j'jun.^ Blaavands Huk 8 (7

c? ad., l$ad.), Vyl le? (2 faldt), Horns Rev 7 (3

c? , 4 ? I 25de Østre Flak 1

More magazines by this user
Similar magazines