Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

XXIII

Indtraadt i

Foreningen

a C O b S e n. O., Sparekassedirektør, Carit Etlarsv. 6*. V 1910.

a c o b æ u s, A.. Cand. theol. & mag.. Dosseringen 69, 1918.

e n s e n, Ad. S., Dr. phil., Prof. v. Univ., R., Sortedams Dossering

45 AV N 1887.

en sen, A., Assistent, Rebekkav 11 St. Hellerup 1912.

e n s e n, C, Apoteker, Nørrebrog. 22. N 1880.

en sen, C. O., Prof. v. Landbohøjsk., Dr. med., MVS., R., Biilowsv.

27. V 1883.

e n s e n, K. T. A., Ingeniør, Cand. polyt., Roarsv. 21*. F 1912.

en sen, M., Stud. mag., Borchs Collegium, St. Kannikestr. K 1915.

e n s e n, Vilh., Dr. med., Juliane Mariesv. 22. 1905.

e s p e r s e n, P., Mag. se, Allég. 15 A*. F 1910.

essen, A. H., Statsgeolog, Cand. polyt, Halls Allé 10*. V 1893.

essen, K., Cand. mag., Afdelingsgeolog, Thorvaldsensv. 10*. V 1912.

ohannsen, W., Prof., Dr. med., MVS., R., Gothersg. 140. K 1881.

o h a n s e n, A., Stud. mag.. Rosenvængets Allé 16'. 1917.

oh an sen. A. C. J.. Dr. phil., Duntzfeldts Allé 10. Hellerup 1894.

ørgensen, Aa. H., Kommunelærer, Norgesg. 31'. Esbjerg 1918.

ørge nse n, N. R., Dr. phil., Løvbjerggaard. Hørsholm 1912.

ørgensen, V., Frk , Frederiksberg Allé 7*. V 1919.

Kgl. Bayer. Hof- u. Staatsbibliothek. Miinchen 1913

Kirkegaard, I., Cand. phil.. Kommunelærer, Allég. 27 A. St. F 1918.

K 1 o c k e r, A., Laboratorieforstander, Miinsterv. 19\ V 1909.

Koch, L., Stud. mag., Mariendalsv. 34. F 1914.

Koefoed, E. L., Mag. se, Jernbanev. 2*. Charlottenlund 1897.

Krabbe, Th. N., Læge, Gejsers Allé 2 S 1881.

K r a m p, P. L , Mag. se , Museumsamanuensis, Sommerv. 5. Charlottenlund 1904.

Krarup, M., Frk., Kommunelærerinde. Solvej 2. F 1917.

Krarup, P., Adjunkt, Dalgas' Avenue 27. Aarhus 1903.

Kristiansen, O. R., Vekselerer, Bernstorffsv. 102. Hellerup 1906.

Krogh, S. A., Prof., Dr. phil., MVS., Ny Vesterg. 11'. B 1894.

K ry g e r -

J e n s e n, J. P., Lærer, Rosenv. 14. Gentofte 1908.

Lak jer, T., Stud. mag., Hagemann's Collegium, Christianiag. 10. 0. . 1914.

Larsen, C. S., Grosserer, Forstkandidat, Faaborg 1918.

Larsen, Fr., Stud. mag., Valkendorfs Collegium, St. Pederstr. 14. K. . 1919.

Leisner, E , Fuldmægtig, Værnedamsv. 18. V 1917.

L i e b e r k i n d, J., Stud. mag., Nørrebrog. 152'. L 1916.

Lindhard,]., Prof. v. Univ , Dr. med., FM., Boyesg. 8». V 1917.

Lund, J., Frk., Østerfarimagsg. 11. K 1912.

Lund, M. M., Cand. phil.. Assistent, Nøjsomhedsv. 13. 1893.

Lundbeck, W., Museumsinspector, Nyvej 8 A*. V 1891.

Lunn, Chr. D., Østersforpagter, Cand. phil., Nykøbing, Mors 1916.

Lynge, H., Antikvarboghandler, Rathsacksv. 32. V 1881.

Løfting, Chr., Mag. se, Statskonsulent, Lykkesholms Allé 3 A'. V. . 1893.

Lonnberg, E., Prof., Dr. phil., Riksmuseet, Stockholm 1904-

Maar, V., Dr. med., Prof. v. Univ., St. Kannikestr. 13\ K 1902.

More magazines by this user
Similar magazines