Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(1917.)

262

Graadyb. S. 0. 2. Sne. 2 Lærker faldt.

Alaiida arvensis 2.

19de Februar.

Graadyb. 0. S. 0. 1. Overtr. 1 Lærke faldt.

Alauda ari'ensis 1.

21de Februar.

Vyl. S. 0. 3. Skyet. 1 Lærke faldt.

Horns Rev. S. 0. 3. Graat. Enkelte Fugle ved Fyret; 5 Lær-

ker faldt.

Alauda arvensis. Vyl 1, Horns Rev 5.

24de Februar.

Graadyb. S. V. 3. Overtr. Taage. Store Flokke Lærker ved

Skibet; 17 faldt.

Vyl. V. 3. Taage. Endel Lærker ved Fyret; 30 Lærker faldt.

Horns Rev. V. S. V. 3. Overtr. Dis. Omkring 300 Lærker

samt enkelte Stære og Viber ved Fyret; 56 Lærker og 1 Stær

faldt.

Nakkehoved. S. V. 2. Taage. 1 Perleand faldt (ikke indsendt

Alauda arvensis. Graadyb 17, Vyl 3 30 faldt, Horns Rev 9 (56 faldt".

Sturnus vulgaris. Horns Rev 1.

25de Februar.

Graadyb. V. 3. Overtr. Enkelte Lærker ved Skibet; 3 faldt.

Vyl. V. N. V. 3. Graat. 2 Lærker faldt.

Horns Rev. V. N. V. 3. Graat. Flere Fugle ved Fyret; 1 Vibe,

1 Stær og 4 Lærker faldt.

Vanellus cristatus. Horns Rev 1.

Alauda arvensis. Graadyb 3, Vyl 2, Horns Rev 4.

Sturnus vulgaris. Horns Rev 1.

26de Februar.

Graadyb. S. V. 2. Taage. Store Flokke Lærker ved Skibet; 7

Lærker faldt.

Vyl. S. V. 3. Regn. Taage. En Mængde Lærker ved Fyret;

1 1 faldt.

Horns Rev. V. S. V. 3. Regn. Taage. Omkring 50 Smaafugle

ved Fyret; 8 Lærker faldt.

Lodbjerg. S. V. 5. Taage. Flere Stære paa Ruderne efter

Midnat.

Alauda arvensis. Graadyb 7, Vyl 2 (11 faldt;, Horns Rev 8.

27de Februar.

More magazines by this user
Similar magazines