Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(1917.)

264

Lodbjerg. S. V. 5. Overtr. Sne. S Lærker paa Ruderne før

Midnat.

Alauda ari'ensis. Vyl 1-

17de Marts.

lyi. V. N. V. 3. Taage. 1 Stær faldt.

Horns Rev. V. N. V. 4. Regn. Flere Fugle ved Fyret ; 3

Lærker og 5 Solsorter faldt.

Lyngvig. V. N. V. 4. Overtr. Regn. 1 Pibeand faldt.

Bovbjerg. Meget stort Fugletræk ; mange

ruderne.

Stære paa Lanterne-

Lodbjerg. V. S. V. 4. Overtr. Dis. Mange Stære paa Ruderne

fra Kl. 10 til Midnat.

Anas penelops. Lyngvig 1.

Sturnus viilgaris. Vyl 1, Horns Rev 3.

Turdus merula. Horns Rev 5.

1 8de Marts.

Graadyb. V. S. V. 3. Regn. Taage. Store Mængder af Viber,

Lærker, Stære og Solsorter om Fyret; mange faldt overbord,

1 Vibe, 2 Lærker, 8 Stære og 4 Solsorter faldt paa Dækket.

Vyl. V. 3. Regn. Endel Fugle ved Fyret om Natten; 2 Blis-

høns, 2 Viber, 1 Lærke og 2 Solsorter faldt.

LLorns Rev. V. 3. Overtr. Dis. Flere Fugle ved Fyret ; 2

Stære og 1 Solsort faldt.

Lyngvig. V. 4. Taage. Regn. Mange Stære ved Ruderne;

Viber hørtes.

Bovbjerg. V. 5. Regn. Taage. Meget stort Fugletræk ;

mange

Stære paa Lanterneruderne; 1 Vibe og 1 Skovsneppe faldt.

Lodbjerg. V. S. V. 5. Overtr. Dis. Mange Stære, enkelte Sol-

sorter og Lærker ved Ruderne efter Midnat.

Skjoldnæs. V. S. V. 3. Taage. Mange Stære ved Fyret; 1 V^and-

rikse faldt.

Fulica atra. Vyl 2.

Rallus aquaticus. Skjoldnæs 1.

Vanellus cristatus. Graadyb 1, Vyl 2, Bovbjerg 1.

Scolopax rustii-ula. Bovbjerg 1.

Alauda arvensis. Graadyb 2, Vyl 1.

Sturnus vulgaris. Graadyb 8, Vyl 2, Horns Rev 2.

Turdus merula. Graadyb 4, Vyl 2, Horns Rev 1.

19de Ma rts.

More magazines by this user
Similar magazines