Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(1917.)

265

Gvaadyb. V. 4. Skyet. Flere Fugle ved Fyret; 2 Stære og 1

Solsort faldt.

Blaavands Huk. V. S. V. 3>. Regn. Dis. 1 Lærke og 8 Stære

faldt. .

Vyl. V. 3. Skyet. 1 Lærke, 2 Stære og I

Solsort Faldt.

Horns Rev. V. S. V. 3. Graat. Regnbyger. Flere Flokke Fugle

ved Fyret ; 7 Stære og 5 Solsorter faldt paa Dækket, mange i

Vandet.

Lyngvig. V. N. V. 5. Mange Stære paa Ruderne; ingen faldt.

Skjoldnæs. V. 3. Dis. Flere Solsorter og Stære samt 1 Lærke

ved Fyret; ingen faldt.

Alauda arvensis. Blaavands Huk 1, Vyl 1.

Sturnus vulgaris. Graadyb 2, Blaavands Huk 8, Vyl 1 2 faldt , Horns

Rev 7.

Turdus nierula. Graadyb 1, Vyl 1, Horns Rev 5.

20de Marts.

Graadyb. V. N. V. 2. Skyet. Flokke af Viber mod 0. 1 Sol-

sort faldt.

Horns Rev. N. 0. 3. Graat. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Sol-

sort faldt.

Lodbjerg. V. 3. Overtr. Dis. Enkelte Stære ved Ruderne efter

Midnat.

Turdus merula. Graadyb 1, Horns Rev 1.

2 1de Marts.

Graadyb. 0. N. 0. 3. Skyet. Enkelte Lærker ved Skibet; 1

Solsort faldt.

Skjoldnæs. Sne. 1 Vandrikse faldt.

Rallus aquaticus. Skjoldnæs 1.

Turdus merula. Graadyb 1.

2 4de Marts.

Læsø Rende. S. V. 2. Skyet. Flere Lærker ved Skibet; 1 faldt

(ikke indsendt).

25de Marts.

Graadyb. S. V. 3. Taage. 1 Lærke og 1 Bogfinke faldt.

Østre Flak. S. V. 3. Dis. Taage. Enkelte Fugle ved Fyret;

1 Stær faldt.

Stevns. V. S. V. 4. Sne. En Stær paa Lanterneruderne Kl. 3

Form.

Alauda arvensis. Graadyb 1.

More magazines by this user
Similar magazines