Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(1917.)

Sturnus vulgaris. Østre Flak 1.

Fringilla coelebs. Graadyb 1.

26de Marts.

266

Graadyb. S. V. 4. Regn. Mange Lærker ved Fyret.

lyi. S. V. 3. Regn. Endel Fugle ved Fyret; 1 Vandrikse, 1 Stær

og 1 Solsort faldt.

Lodbjerg. V. 6. Overtr. Regn. Mange Stære ved Ruderne

efter Midnat; 6 faldt (ikke indsendteX

Østre Flak. S. V. 3. Regn. Overtr. Enkelte Fugle ved Fyret;

1 Lærke og 1 Stær faldt.

Æbelø. S. V. 4. Regn. Taage. 2 Stære ved Ruderne; ingen

faldt.

Rallus aquaticus. Vyl 1.

Alauda arvensis. Østre Flak 1.

Sturnus vulgaris. Vyl 1, (Lodbjerg 6), Østre Flak 1.

Turdus merula. Vyl 1.

27de Marts.

Stevns. N. V. 4. Snebyger. 7 Sanglærker faldt (ikke indsendte).

Dueodde N. V. S. V. 1 . Overtr. Dis. 1 Stær og 1 Ugle paa

Ruderne.

29de Marts.

Graadyb. S. 6. Sne. Regn. Enkelte Stære ved Skibet; 1 Sol-

sort faldt.

Vyl. S. S. V. 5. Graat. 1 Lærke og 1 Stær faldt.

Horns Rev. S. S. V. 4. Overtr. Regnbyger. Flere Fugle ved

Fyret; 1 Vibe, 1 Lærke og 2 Stære faldt.

Lodbjerg. S. 6. Overtr. 10 Stære ved Ruderne efter Midnat.

Vanellus cristatus. Horns Rev 1.

Alauda arvensis. Vyl 1, Horns Rev 1.

Sturnus vulgaris. Vyl 1, Horns Rev 2.

Turdus merula. Graadyb 1.

30te Marts.

Graadyb. S. 2. Overtr. Mange Viber og Stære ved Fyret; 1

Vibe og 7 Stære faldt.

Vyl. S. S. V. 2. Skyet. Endel Stære og Lærker om Fyret; 2

Stære faldt.

Sejrø. S. S. V. 2. Dis. Endel Smaafugle om Lanternen ; 1 Vibe

faldt (ikke indsendt).

Vanellus cristatus. Graadyb 1.

Sturnus vulgaris. Graadyb 7, Vyl 2.

More magazines by this user
Similar magazines