Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(1917.)

3 1 te Marts.

267

Graadyb. S. V. 5. Enkelte Stære om Skibet; 1 faldt.

Anholt Knob. V. S. V. 5. Skyet. Mange Smaafugle ved Fyret;

1 Lærke faldt.

Alaiida arvensis. Anholt Knob 1.

Sturnus vulgaris. Graadyb 1.

3d i e April.

Anholt Knob. S. V. 1. Skyet. Mange Smaafugle ved Fyret og

omkring Skibet; 1 Lærke faldt.

Anholt. S. 0. 3. Sne. Mange Bogfinker ved Fyret.

Alauda arvensis. Anholt Knob 1.

4de April.

Vyl. S. S. V. 3. Snebyger. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 1

Lærke og 2 Stære faldt.

Hanstholm. S. S. 0. 3. Overtr. En Kvækerfinke ved Ruderne

Kl. 4.

Østre Flak. S. S. 0. 3. Overtr. Skyet. Sne. Enkelte Fugle

ved Fyret; 1 Stær faldt.

Alauda arvensis. Vyl 1.

Sturnus vulgaris. Vyl 2, Østre Flak 1.

9de April.

Horns Rev. S. 4. Overtr. Enkelte Fugle ved Fyret ; 2 Stære

faldt.

Hesselø. S. 0. 3. Klart. 1 Dobbelt Bekkasin faldt (ikke ind-

sendt .

Vestborg. S. 0. 3. Overtr. 1 Stær faldt.

Sturnus vulgaris. Horns Rev 2, Vestborg 1.

1 Ode April.

Vyl. V. 3. Snebyger. 1 Engpiber faldt.

Vestborg. V. S. V. 3. Overtr. Dis. 1 Agerhøne faldt.

Perdix cinerea. Vestborg 1.

Anthus pratensis. Vyl 1.

1 1 te April.

Østre Flak. V. N. V. 3. Overtr. Sne. Enkelte Fugle ved Fy-

ret; 1 Vindrossel faldt.

Turdus iliacus 1.

1 2te April.

Bovbjerg. Stære paa Lanterneruderne.

13de April.

More magazines by this user
Similar magazines