Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

XXIV

Indtraudt i

Foreningen

Madsen, C, Ingeniør, Konsulent. Harsdorffsv 13*. V 1912.

Madsen, P., Læge. Landet, Svendborg 1914.

Madsen, V., Statsgeolog, Dr phil., R., Kastaniev. 10. V 1890.

Malling, C, Læge, Kastelsv. 21*. 1906.

Manniche, A. L. V., Conservator, Nyelandsv. 69. F 1910.

Mathiasen, A.. Frk , Hesseløg. 3*. Str 1916.

Mathiesen, F. J , Cand. pharm., Ass. v. pharm. Læreanst , Ø.-Søg.

10\ K 1916.

Mortensen, H. C. C, Overlærer, Viborg 1879.

Mortensen, R. C, Skoleinspektør, Enghavepl. 21. B 1910.

Morte nse n, O. Th. J., Dr. phil , Museumsinspector, Kratholmsv. Holte 1891.

Muller P. E. Kammerh., Hofjægerm., Dr. phil., MVS., K DM., Vester-

voldg. 109*. B 1857.

Muller, P., Cand. phil.. Seminarist, Norgesg. 56'. S 1915

M 1

1 e r, J. A., Frk., Østerbrog. 74*. 1915.

Moller, J. M., Mag. se, Adjunkt, Pontoppidansg., Aarhus 1890.

Nielsen, K. Briinnich, Overlæge, Dr. phil , Amagerbrog. 129'. S. . . . 1909

Nielsen, N., Cand. mag., Ehlers Collegium, St. Kannikestr. K 1916.

Nielsen, P., Bibliotekar, Silkeborg 1917

Nordmann, V.J. H , Dr. phil., Afdelingsgeolog,Melchiorspl.5*. 0. . . . 1898.

Nørregaard, E. M., Cand. mag., Docent, Holmens Kanal 22'. K. . . . 1899.

Nørregaard, K., Læge, Nørrevoldg. 29'. K 1907.

Olsen, C, Mag. se, Nørrebrog. 53 B. N 1914.

Olsen, E., Kommunalrevisor, Nørresøg. 23*. K 1909.

Ostenfeld, C. Hansen, Prof, Dr. phil., MVS., Sortedamsdoss.

63 A*. 1896

Otterstrøm, A., Cand. mag., Højskoleforst., Snoghøj, Fredericia ... 1902.

O 1 1 e r s t r m, C. V., Mag. se. Frederiksdal, Lyngby 1902.

Paulsen, O., Dr. phil., Museumsinspektør, Redaktør, Foraarsv. 28.

Charlottenlund 1916.

Pedersen, H., Frk., Seminarielærerinde, Lindeallé, Aabyhøj 1915.

Pedersen, L., Cand. mag.. Højskolehjemmet, Hillerød 1910.

Petersen, Chr., Skoleinsp., Mag. se, Reventlowsg. 24*. B 1915.

Petersen, C. G. Joh , Dr. phil., Direkt. f. Dansk biol. Stat., R., DM.,

MV S , Østerbrog. 52*. 1880.

Petersen, E. J., Stud. mag., Holtseinsg. 22*. 1916.

Petersen, H E., Dr. phil., Blytsv. 6, St. F 1899.

Peterse n, Sophie, Frk., Cand. mag.. Adjunkt, Østervoldg. 7. K 1908.

Petersen, Vagn, Cand. mag., Aag. 94*. N 1907,

Pors i Id, M. P., Mag. se, Dansk arktisk Station, Disco, Grønland ... 1907.

Poulsen, C, Stud. mag , St. Blichersv. 22. F 1918.

Poulsen, V. A.. Prof., Dr. phil., Rosenvængets Hovedv. 29. 1872.

Quistgaard, A., Kontorist, Gothersg. 93*. K 1919.

Rasmussen, G. L., Kommunelærer, Nyelandsv. 77 A*. F 1917.

R a u n k i æ r, CC, Prof. v. Univ., MVS ,

Gothersg. 140. K 1882.

Ravn, J. P. J., Docent, Museumsinspektør, Brandes Allé 11*. V 1900.

More magazines by this user
Similar magazines