Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(1917.)

268

Lodbjerg. 0. N. 0. 3. Overtr. Sne. 3 Stære og 2 Lærker

ved Ruderne efter Midnat.

14de April.

Vyl. S. V. 3. Skyet. Endel Smaafugle ved Fyret; 3 Stære, 1

Sangdrossel og 1 Solsort faldt.

Sturnus vulgaris 3.

Turdus musicus 1.

Turdus merula 1.

15de April.

Vyl. S. S. V. 2. Regn. Endel Smaafugle ved Fyret; 3 Stære

faldt.

Horns Rev. S. V. 3. Graat. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Stær

faldt.

Bovbjerg. Mange Stære paa Lanterneruderne.

Lodbjerg. S. V. 8. Overtr. Dis. Enkelte Stære ved Ruderne

efter Midnat.

Læsø Trindel. S. 4. Overtr. Regn. Fugle ved Fyret endel af

Natten; 3 Stære faldt.

Østre Flak. S. 5. Regn. Mange Fugle ved Fyret om Natten;

flere faldt i Vandet, 1 Solsort paa Dækket.

Fornæs. N. V. 2. Regn. Enkelte Stære og Smaafugle om Lan-

terneruderne.

Skjoldnæs. Mange Fugle ved Fyret bl. a. Graa Digesmutter, Rød-

kælke, Stære og Drosler ; 2 Stære, 1 Rødkælk, 3 Sangdrosler

og 1 Kramsfugl faldt untet indsendt).

Sturnus vulgaris. Vyl 3. Horns Rev 1, Læsø Trindel 3, iSkjoidnæs 2).

Turdus merula. Østre Flak 1.

16de April.

Horns Rev. N. V. 2. Skyet. 1 Skovspurv faldt.

Læsø Trindel. Vind O. Overtr. Flokke af Stære ved Fyret

hele Natten ; 2 Stære faldt.

Læsø Rende. V. S. V. 2. Skyet. Enkelte Fugle ved Fyret;

ingen faldt.

Østre Flak. Vind O. Regndis. Flere Sangdrosler faldt i Vandet,

4 paa Dækket.

Anholt Knob. S. l. Overtr. Mange Fugle, ogsaa Ænder, ved

Fyret; 2 Stære og 2 Sangdrosler faldt.

Hesselø. N. N. V. 2. Overtr. Dis. Mange Fugle om Fyret; 1

I

I

More magazines by this user
Similar magazines