Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

:i9i7.)

271

Anholt Knob. S. 0. 3. Regnbyger. 1 Sangdrossel faldt.

Sylvia cinerea. Anholt 2.

Phyllopseustes trochilus. Læsø Trindel 1, Øsire Flak 1. Anholt 10.

Anthus arboreus. Anholt I.

Motacilla flava borealis. Anholt 1

Turdus musicus. Østre Flak 1, Anholt 1, Anholt Knob 1.

Saxicola oenanthe. Østre Flak 1, Anholt 4.

Praticola rubetra. Anholt 3.

Erithacus rubecula. Østre Flak 2, Anholt 1.

Ruticilla phoenicura. Østre Flak 2, Anholt 3.

Cyanecula suecica. Anholt 1.

Muscicapa atricapilla. Anholt 3.

Emberiza hortulana. Anholt 3.

I 5de Maj.

Anholt Knob. 1 Løvsanger faldt.

Stevns. N. 0. 1. Taage. Byger. Fluesnappere paa Ruderne i

stort Antal fra Kl. 12 til 3 Form.

Phyllopseustes trochilus. Anholt Knob 1.

23de Maj.

Bovbjerg. 1 Sivsanger fandtes, mulig faldet tidligere.

Acrocephalus phragmitis 1.

26de Maj.

Anholt. S. V. 2. Taage. 1 Vandrikse faldt, ikke indsendt.

22de Juni.

Vestborg. N. 0. 2. Overtr. Regn. Dis. 1 Solsort faldt.

Turdus merula 1

28de Juni.

Skagens Rev. 1 Skarv faldt.

Phalacroiorax carbo I.

1 9de

Juli.

.

Bovbjerg. S. 2. Overtr. Regn. Dis. 1 Brushane faldt.

Machetes pugnax 1.

25de Juli.

Stevns. S. S. V. 2. Overtr. Dis. 1 Mudderklire faldt.

Actitis hypoleuca 1.

1 1te August.

Anholt. 1 Mursejler faldt.

Cypselus apus 1.

ISdeAugust.

Hanstholm. V. N. V. 2. Regn. Regnspover, Terner og for-

skellige Smaafugle ved Fyret Kl. 1.

.

More magazines by this user
Similar magazines