Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(1917.)

16de August.

272

Gilleleje Flak. V. 3. Overtr. 2 Mursejlere faldt. ,

Cypseliis apiis 2.

19de August.

Kjels Nor. V. 2. Overtr. Regn. 5 Havesangere faldt.

Sylvia hortensis 5.

2 1de August.

Gilleleje Flak. V. 2. Skyet. 1 Havesanger faldt.

Sylvia hortensis 1

. . .

22de August.

Dueodde N. Vind O. Overtr. Enkelte Rødstjerte og andre

Smaafugle paa Ruderne ; 1 Gærdesanger, 1 Rødstjert og 2 Bro-

gede Fluesnappere faldt.

Sylvia curriica 1.

Ruticilla phoenicura 1.

Muscicapa atricapilla 2.

23de August.

Lodbjerg. 0. 2. Overtr. 1 Vibe faldt (ikke indsendt).

Vanellus cristatus. Lodbjerg 1).

24de August.

Hanstholm. S. S. 0. 3. Regn. Endel Regnspover, Viber og

Hjejler om Fyret til Kl. 2; 2 Viber faldt, ikke indsendte.

Vanellus cristatus. (Hanstholm 2).

27de August.

Gilleleje Flak. S. 3. Overtr. 1 Terne opholdt sig paa Dækket,

døde om Aftenen.

Sterna hirundo 1.

2 9de August.

Kjels Nor. S. S. V. 4. Overtr. Regn. 1 Selning faldt.

Calidris arenaria 1

14de September.

Læsø Trindel. N. N. V. 2. En Svale opholdt sig paa og om-

kring Skibet hele Natten.

Kjels Nor. V. S. V. 8. Regn. 1 Rødstjert faldt.

Ruticilla phoenicura. Kjels Nor 1.

17deSeptember.

Skjoldnæs. S. V. 3. Dis. Fugletræk ved Fyret; 1 Tredækker

og 1 Sivsanger faldt.

Gallinago major 1

Acrocephalus phragmigtis 1.

More magazines by this user
Similar magazines