Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

^1917.)

274

Gilleleje Flak. 0. S. 0. 4. Overtr. Enkelte Sjaggere og Rød-

kælke ved Fyret.

Kjels Nor. N. V.—V.— S. 1—4. Overtr. Regn. 1 Munke-

sanger, 2 Sangdrosler og 1 Rødstjert faldt.

.Alauda arrensis. Blaavands Huk 2, Vestborg 1.

Sylvia atricapilla. Kjels Nor 1.

Turdus musicus. Blaavands Huk 3, Vestborg 1, Kjels Nor 2.

Erithacus rubecula. Vestborg 1.

Ruticilla phoenicura. Kjels Nor 1.

Muscicapa atricapilla. Blaavands Huk 2

10de Oktober.

Blaavands Huk. V. 3. Regnbyger. 19 Sangdrosler faldt.

Hesselø. S. V. 3. Overtr. Klart. Endel Fugle omkring Fyret;

1 Krikand og 1 Vindrossel faldt (fintet indsendt).

Turdus musicus. Blaavands Huk 19.

llteOktober.

Skagen. Vind O. Dis. Endel Regnspover ved Ruderne; ingen

faldt.

13de Oktober.

Hammeren. S. S. V. 5. Regntykning. 8 Lærker faldt.

Alauda arvensis 8.

14de Oktober.

Højen. S. S. V. 2. Regn. En Lærke ved Lanternen.

15de Oktober.

Dueodde N. S. V. 1. Skyet. Enkelte Fuglekonger paa Ruderne.

16de Oktober.

Hanstholm. S. S. V. 3. Regn. Nogle Ringdrosler, Vindrosler

og Kvækerfinker omkring Fyret fra Kl. 3.

17de Oktober.

Skagen. 0. S. 0. 2. Dis. Endel Regnspover ved Ruderne ; ingen

faldt.

Kjels Nor. S. V. 6. Overtr. 2 Sangdrosler faldt. >

Turdus musicus 2.

1 8de

Oktober.

Nakkehoved. S. 2. Taage. 6 Rødkælke faldt (ikke indsendte).

Dueodde N. S. 0. 3. Regn. 2 Stære, 1 Kramsfugl og 1 Lærke

paa Ruderne.

19de Oktober.

Bovbjerg. Stære paa Lanterneruderne.

More magazines by this user
Similar magazines