Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

276

Ruticilla phocniiura. Læso Rende 1.

Fringilla montifringilla. Læsø Trindel 1.

Emberi:a schoeniclus. Læsø Trindel 2, Østre Flak 4 (6 faldt), Anholt

Knob 2.

20de Oktober.

Blaavands Huk. S. 2. Graat. 1 Lærke, 2 Stære og 4 Sang-

drosler faldt.

Rovbjerg. S. S. 0. 2. Overtr. Dis. 7 Lærker faldt.

Lodbjerg. V. S. V. 3. Overtr. Dis. Endel Smaafugle paa Ru-

derne ; 1 Lærke faldt (ikke indsendt).

Anholt. Vind O. Dis. Endel Smaafugle om Fyret.

Vestborg. S. 2. Dis. 1 Stær faldt.

Hammeren. S. 2. Overtr. Omkring 50 Stære, 20 Drosler, 10

Rødkælke og nogle Kongefugle saas paa Ruderne.

Alauda arvensis. Blaavands Huk 1, Bovbjerg 7.

Sturnus vulgaris. Blaavands Huk 2, Vestborg 1.

Turdus musicus. Blaavands Huk 4.

21de Oktober.

Bovbjerg. S. S. 3. Skyet. Dis. Stære og Drosler paa Lan-

ternen.

Læsø Trindel S. S. V. 2. Overtr. Regn. Fugle ved Fyret af

og til ; 2 Lærker og 3 Sangdrosler faldt.

Gilleleje Flak. Vind O. Taage. Mange Fugle omkring Fyret.

Helnæs. S. S. 0. 2. Overtr. Endel Sangdrosler og Rødkælke

ved Lanterneruderne.

Alauda arvensis. Læsø Trindel 2.

Turdus musicus. Læsø Trindel 3.

22de Oktober.

Bovbjerg. Smaafugle paa Lanterneruderne.

Læsø Trindel S. S. V. 7. Regn. Enkelte Fugle ved Fyret.

Hesselø. S. S. V. 4. Overtr. Dis. Endel Fugle omkring Fyret;

12 Vindrosler, 1 Vandrikse og 1 Stær faldt (intet indsendt).

Stevns. S. S. V. 3. Dis. Endel Stære og Kramsfugle ved Fyret; |

2 Stære faldt (intet indsendt).

Kjels Nor. S. S. 0. 3—5. Overtr. Dis. 1 Taarnfalk, 13 Stære,

3 Vindrosler og 3 Sangdrosler faldt.

Hammeren. S. V. 5. Omkring 20 Stære, 6 Bogfinker og 2 Rød-

kælke paa Lanterneru({erne.

Dueodde N. S. V. 2. Overtr. Enkelte Stære og Lærker paa

Ruderne.

"^

jj

^

More magazines by this user
Similar magazines