Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

a9i7.)

23de November.

280

Gedser. V. 6. Regn. Dis. Flere forskellige Smaafugle ved

Lanterneruderne; 1 Rørhøne faldt.

Gallinula chloropiis 1.

28de November.

Helnæs. V. N. V. 6. Overtr. Endel Kvækere omkring Lanterne-

ruderne.

20de December.

Anholt. 1 Toppet Skallesluger faldt.

Mergus senator 1.

Forskellige Iagttagelser fra Fyrene

Graadyb Fyrskib. Januar: 19de 0. 4. Overtr. Flokke af

Sortænder og enkelte Alkefugle i Skibets Nærhed. 20de fangedes

en Alk. 23de var en Spurvehøg og enkelte Smaafugle ved Ski-

bet. 27de 0. til N. 2. Skyet. Flokke af Gæs og Sortænder fløj

mod S. V. — Februar: 5te fangedes en meget udmattet Strand-

løber. 17de var en Stær ombord. 18de vare Flokke af Lærker

ved Skibet. 19de vare enkelte Lærker ved Skibet. 24de vare

store Flokke Lærker ved Skibet. 26de var en Krage ombord i

Skibet. — Marts: 12te fløj Flokke af Viber mod 0. og store

Flokke Gæs mod N. 13de fløj store Flokke Viber mod 0.; enkelte

Stære og en Krage ombord. 14de vare enkelte Stære og en Krage

ombord. — April: 15de S. S. V. 2. Regn. Taage. En Flok Stære,

2 Gærdesmutter og 1 .Mursvale ved Skibet. 27de saas en Sule.

— Fyrskibet inddraget. — A. Rasmussen.

Sædenstrand Fyr. Intet Fuglefald. — P. Larsen.

Vyl Fyrskib. Februar: 20de saas enkelte Lærker. 24de

saas endel Lærker og Stære ved Skibet. — Marts; Ilte saas

en Flok Viber. 15de vare endel Raager og Krager paa Skibet.

30te saas om Morgenen en Stær hængende ved Halsen mellem 2

Ribber i Timeglasset; den dinglede frit med Kroppen, ynkelig skri-

gende; fløj mod 0. da den blev befriet efter at have hængt i flere

Timer. — April: 15de saas de første Terner. 24de blev Fyrskibet

inddraget. — J u 1. S. J en sen.

Bovbjerg Fyr. Februar: 26de saas Viben første Gang. 28de

More magazines by this user
Similar magazines