Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(1917.)

284

gæs mod -N. 12te fløj Krager hele Dagen mod V. 19de fløj en

Flok Vildgæs mod N. — December: 5te fløj en Flok Svaner

mod N. 14de floj 2 Vildgæs mod S. — J. C.Jensen.

Kronborg Fyr. Intet Fuglefald. — H. P. J. Reinwald.

Middelgrunden Fyr. Intet.

Trekroner Fyr. Intet Fugleføld. — H.E.Andresen.

Nordre Røse Fyr. Januar: 1 Løbet af Maaneden er der set

enkelte Flokke Ænder trækkende i forskellige Retninger. — Fe-

bruar: 4de var der Fastis til 1000 Meter udfra Land samt Drivis;

overalt i Sundet store Flokke af Graaænder og Ederfugle i Vaa-

gerne ; 5 Svaner trak over Fyret fra N. 0. Kl. 4 Eftm. 5te til

7de saas store og smaa Flokke Ænder flyve i alle Retninger, ogsaa

enkelte Flokke Knortegæs saas; svær Fastis over hele Sundet;

mange Jægere skød mange Ænder. 20de til 22de saas store Flokke

Ænder i^ikke Graaænden svømme og flyve rundt om Fyret hele

Dagen. — Marts: 4de til 16de saas store Flokke Ænder (der-

imellem Graaænder^ og Ederfugle svømme og flyve i Farvandet.

17de og 18de saas ingen Fugle mere; Isen overalt i stærk Drift,

kun Syd paa lidt Is langs Landet, stærk Nordenstrøm. — April:

Enkelte mindre Flokke Ænder ses i Løbet af Maaneden omkring

Fyret. — Maj: Af og til ses en Flok Ænder svømmende og fly-

vende i Farvandet. — Juni: Intet. — Juli: 23de svømmede og

dykkede en Ederfugl-Ælling hele Dagen tæt rundt om Fyret til

den hen mod Aften svømmede over mod Saltholmen. — August:

Intet, kun ses af og til en Flok Svaler flyve langs Vandet fra den

ene til den anden Side af Sundet. — September: Krager og

Maager ses flyvende hid og did. — November: I Løbet af Maa-

neden ses enkelte Flokke Ænder flyve snart mod S. snart mod N.

— H. S. L. Madsen.

Drogden Fyrskib. Januar: 13de fløj en stor Flok Vildænder

fra V. mod N. 0. 14de fløj fire Svaner fra S. V. mod N. 0. 16de

fløj 2 Vildgæs fra N. 0. mod S. 21de fløj 2 Vildgæs fra 0. mod

V. 26de fløj 1 1 Svaner fra S. V. mod N. 0. — Februar: 27de

fløj 2 Vildgæs fra V. mod 0. 28de var en Lærke ved Skibet. —

April: 9de fløj en Flok Vildgæs fra V. mod 0. 14de var en

Lærke ved Skibet. 23de fløj 9 Vildgæs mod N. — Maj: 5te

fløj 7 Vildgæs mod 0. 25de fløj 5 Vildgæs mod 0. — Oktober:

4de fløj en stor Flok Ænder fra 0. mod N. V. 10de fløj I 1 Sva-

More magazines by this user
Similar magazines