Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(1!»17.)

289

November og 1 skudt d. 27de November, alle ved Nymindegab.

Fra Fyrmester K. Agerskov modtoges 1 Stk. skudt d. 12te De-

cember 1917 ved Hirtsholmene.

Fratercula avctica.

En ung Lunde blev d. 24de December skudt ved Skagen, med-

deler Hr. Conservator H. P. Hansen, der modtog Fuglen til Ud-

stopning.

Avdea purpurea.

En Purpurhejre, voksen Hun, blev skudt paa Nørre Nebel

Enge c. 7de Oktober 1917, meddeler Hr. Conservator H. P. Hansen;

Skindet i Herning Museum.

Botaurus stellaris.

En ung Rørdrum, Han, modtoges fra Zoologisk Have; den an-

gaves at være fanget i Sommeren 1916, idet den som knap flyve-

færdig Unge var gaaet ind i en Hønsegaard ved Tim, Ringkøbing;

meddelt af Hr. Direktør W. Dreyer. Arten synes saaledes at have

ynglet i Egnen.

Åquila fulva.

En Kongeørn, en ung Han, blev skudt ved Slagelse i Begyn-

delsen af November, meddeler Hr. Conservator H. P. Hansen, der

modtog den til Udstopning.

Pandion haliaétus.

En Fiskeørn, en ung Hun, blev d. 21de September 1917 skudt

ved Nexø og foræret Zool. Museum af Hr. Joh. Grønbech.

Sula bassana.

En Sule, voksen Hun, blev skudt ved Nymindegab d. 25de

November 1917 og en voksen Han sammesteds d. 18de September

1917; begge kom ved Hr. N. Bloch 's Hjælp til Zool. Museum.

En ung Han blev skudt d. 15de Oktober 1917 ved Ramme, og

en gammel Han d. 30te Oktober 1917 ved Knopper, og samme-

steds blev en ung Fugl skudt d. 18de December 1917, meddeler

Hr. Conservator H. P. Hansen, der modtog Fuglene til Udstopning.

Turtur auritus.

En Turteldue, en voksen Han, blev c. 24de Maj 1917 skudt

ved Staby, Ulfborg, meddeler Hr. Conservator H. P. Hansen;

Skindet i Herning Museum.

Turdus varius.

En Gulddrossel blev d. 2den Januar 1918 skudt i en Plantning,

Vidensk. Meckl. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 70. 19

More magazines by this user
Similar magazines