Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

Undersøgelser over entoparasitiske Miiscidelarver

hos Arthropoder. VIL^)

Af

J. C. Nielsen.

Plagia ruraiis Fall.

Udvikling.

Larven i 1ste og 2det Stadium: Ukendt.

SdjeStad. : Længde

indtil c. 12— 13 mm. Tornbælterne findes

paa Forrandene af 2det og 3dje Led og paa Bagranden af Ilte

Led, desuden findes et Bælte paa 12te Led (Pig. 1). Mundkrogene

og Svælgskelettet sammenvoksede, ingen Ledforbindelse mellem de

forreste og bageste Svælgplader (Pig. 2). Porspiraklernes Atrier

er omgivet af en cylindrisk, sort, meget stærkt

kitiniseret Kappe, i hvis Spids Atriets Knopper

udmunder; Kappen er besat med smaa Torne

(Pig. 3). Bagspirakler-

nes Rammer er ligeledes

udviklet til tornbesatte

Rør. Spiraklerne er tæt

sammenstillede, og den

Side, der vender imod

det andet Spirakel, er

flad ; hvert Spirakel er

i Spidsen delt i to Par-

tier, af hvilke det ene

ligger lidt lavere end

FigA. Plagia ruralisFall. . Fig. 2. Plagia ruralis Fall.

Larve i 3. Stadium. X 5. t^et andet; hvert af disse 3. stadium. Svælgskelet. x67.

') I—VI. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk naturhistorisk Forening,

Bd. 63 1912) p. 1 ; Bd. 64 (1913) p. ?.15; Bd. 65 '1913) p. 301 ; Bd. 66

(1915) p. 211; Bd. 67 (1916) p. 9; Bd. 68 (1917) p. 23.

Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 70. 1

More magazines by this user
Similar magazines