Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

XIX

Incltraiidt i

Fori'iiin^jpn

Holten, Aa., Skovrider, Maarumlund, Maarum 1 905.

Hornung, Soph., Fabrikant, Frederiksborgg. 44. K 1907.

Hørring, O. F., Læge, Hauchsv. 20'. V 1914.

Hør ring, R ,

Museumsamanuensis,

Mag. se, Rahbeks Allé 32 St. V.. . 1896.

Høyer, J., Frk., Rathsacksv. 9. V 1912.

[sager, K., Dr. med.. Ry 1915.

Jacobsen, O., Sparekassedirektør, Carit Etlarsv. (3*. V 1910.

Jacobæus, A., Adjunkt. Cand. theol. & mag.. Dosseringen 69, 0.... 1918.

Jensen, Ad. S., Prof. v. Univ., Dr. phil., R., Sortedams Dossering

45 A'. N 1887.

lensen, A., Assistent, Rebekkav. 11 St. Hellerup 1912.

Jensen, Aa., Stud. mag., Overg. o. Vandet 58. C 1919.

Jensen, C. Apoteker. Nørrebrog. 22. N 1880.

Jensen, C. O., Prof., Dr. med., MVS.. R., Biilowsv. 27. V 1883.

Jensen, K. T. A., Ingeniør, Cand. polyt., Roarsv. 21*. F 1912.

Jensen, Vilh., Lektor v. Univ., Dr. med., Juliane Mariesv. 22. 0. . . . 1905.

Jespersen, P., Mag. se, Dronning Dagmars Allé 22-, Valby 1910.

Jessen, A. H., Statsgeolog, Cand. polyt.. Halls Allé 10'. V 1893.

Johannsen, W., Prof., Dr. med., MVS.. R., Gothersg. 140. K 1881.

Johansen, A., Stud. mag.. Rosenvængets Allé 16'. 1917.

Johansen, A. C. J., Dr. phil., Duntzfeldts Allé 10. Hellerup 1894.

Jørgensen, Aa. H., Kommunelærer, Norgesg. 31'. Esbjerg 1918.

Jørgensen, N. R., Dr. phil., Løvbjerggaard. Hørsholm 1912.

Jørgensen, V., Frk , Classensg. 39'. 1919.

Kgl. Bayer. Hof- u. Staatsbibliothek. Munchen 1913.

K 1 6 c k e r, A., Laboratorieforstander, Miinsterv. 19\ V 1909.

Koch, L., Mag. se, Mariendalsv. 34. F 1914.

Koefoed, E. L., Mag. se , Jernbanev. 2". Charlottenlund 1897.

Krabbe, Th. N., Læge, Gejsers Allé 2 S 1881.

K r a m p, P. L., Museumsamanuensis, Mag se , Sommerv. 5. Charlottenlund 1904.

Krarup, M., Frk., Kommunelærerinde, Solvej 2. F 1917.

Krarup, P, Adjunkt, Cand. mag , Dalgas' Avenue 27. Aarhus 1903.

Kristensen, D., Frk., Monradsvej 5^ F 1919.

Kristiansen, O. R., Vekselerer, Strandvej 413, Klampenborg 1906.

Krogh, F. C, Kommunelærerinde, Gunløgsg. 43-' B 1920.

Krogh, S. A-, Prof., Dr. phil., MVS., Ny Vesterg. 11". B 1894.

Kryger-Jensen, J. P.. Lærer, Rosenv. 14. Gentofte 1908.

Lak jer, T, Mag. se., Hagemann's Collegium, Christianiag. 10. 0... 1914.

Larsen, C. S., Grosserer, Forstkandidat, Faaborg 1918.

Larsen, Fr., Stud. mag., Valkendorfs Collegium, St. Pederstr. 14. K. . 1919.

Lieberkind, J., Stud. mag., Nørrebrog. 1521 L 1916.

Lindhard, J., Prof. v. Univ , Dr. med., FM., Boyesg 8\ V 1917.

Lund, J., Frk., Østerfarimagsg. 11. K 1912.

Lund, M. M., Cand. phil.. Assistent, Nøjsomhedsv. 13. 1893.

Lundbeck, W., Museumsinspeetor, Nyvej 8 A'. V 1891.

Lynge, H., Antikvarboghandler, R., Rathsacksv. 32. V 1881.

II*

More magazines by this user
Similar magazines