Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

XX

Indfraadt i

Koreiiiiigen

Løft in g, Chr., Fiskeriinspektør, Mag. se, Lykkesholms Allé 3 A^. V. . 1893.

Lonnberg, E., Prof., Dr. phil., Riksmuseet, Stockholm 1904.

Madsen, C, Ingeniør, Konsulent, Harsdorffsv 13*. V 1912.

Madsen, P., Læge, Landet, Svendborg 1914.

Madsen, V., Statsgeolog, Dr. phil., R., Kastaniev. 10. V 1890.

Manniche, A. L. V., Conservator, Nyelandsv. 69. F 1910. \

Mathiasen, A., Frk., Hesseløg. 3\ Str 1916.

Mathiesen, F. J., Cand. pharm., Ass. v. pharm. Læreanst., Ø.-Søg.

10^ K 1916. Vil

Mortensen, H. C. C, Lektor, Viborg 1879.M

Mortensen, R. C, Skoleinspektør, Enghavepl. 21. B 1910.

Mortensen, O. Th. J., Museumsinspector, Dr. phil , Kratholmsv. Holte

M u 1 1 e r, P, E., Kammerh., Hofjægerm., Dr. phil., MVS., K. DM , Vester-

1891. llj

voldg. 1091 B 1857.f.;|

Muller, P., Kommunelærer, Cand. phi!., Norgesg. 56*. S 1915.

Møller, J. M., Adjunkt, Mag. se, Pontoppidansg., Aarhus 1890.

Møller, N. C, Cand. pharm.. Kastanievej 19'. V 1919.

Nielsen, K. Brijnnich, Overlæge, Dr. phil , Amagerbrog. 129*. S. . .

.

1909

Nielsen, N., Adjunkt, Cand. mag., Ehlers Collegium, St. Kannikestr. K. 1916.

Nielsen, P., Bibliotekar, Silkeborg 1917. ilt

Nordman n, V. J. H, Statsgeolog, Dr. phil., Melchiorspl. 5^ 1898.IBliat

Nørregaard, E. M., Docent, Cand. mag., Holmens Kanal 22^ K. . . 1899.^1

Nørregaard, K., Læge, Nørrevoldg. 29'. K 1907.i| [

Olsen, C, Mag. se, Nørrebrog. 53 B. N 1914. J t!

Olsen, E., Kommunalrevisor, Nørresøg. 23*. K 1909.:! t

Ostenfeld, C. Hansen, Prof, Dr. phil., MVS., Sortedamsdoss.

63 A*. 1896

Otterstrøm, A., Højskoleforst., Cand. mag., Snoghøj, Fredericia ... 1902.

O 1 1 e r s t r m, C. V., Mag. se, Frederiksdal, Lyngby 1902.

Paulsen, O., Prof, Dr. phil., Foraarsv. 28. Charlottenlund 1916.

Pedersen, H., Frk., Seminarielærerinde, Lindeallé, Aabyhøj 1915.'

Pedersen, L., Adjunkt, Cand mag, St. Annag. 38 B'. Helsingør.... 1910.|t|

Petersen, Chr., Skoleinsp., Mag. se, Reventlowsg. 24*. B 1915.1 f^j

Petersen, C. G. Joh , Direkt. f. Dansk biol. Stat., Dr. phil. & jur., R.,

DM., MVS , Strandagerv. 27, Hellerup 1880..

Petersen, E.J., Stud. mag., Holtseinsg. 22^ 1916.^t|

Petersen, H. E., Lektor, Dr. phil , Blytsv. 6, St. F 1899.?rJ

Petersen, J. Boye, Cand. mag.. Ved Linden 13. C 1919.^1 ;*

Petersen, Sophie, Frk., Adjunkt, Cand. mag., Østervoldg. 7. K 1908.Jl|

Petersen, Vagn, Adjunkt, Cand. mag.. Brohuset, Viborg 1907.1 i 1

Pfaff, J. R., Stud. mag., Johannev. 1 T. V 1919.)

Porsild, M. P., Mag. se. Dansk arktisk Station, Disco, Grønland ... 1907.

Porsild, Th., Stud. mag., Tømrerg. 10'. N 1920.

Poulsen, C, Stud. mag., Maltegaardsv. 6. Gentofte 19l8.i|i in

Poulsen, E. M., Stud. mag., Borgerg. 140 ^ K 1919.1 I

Quistgaard, A., Kontorist, Gothersg. 93*. K 1919.

i

. iI

i

I

More magazines by this user
Similar magazines