Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

XXI

R a u n k i æ r, C. C, Prof. v. Univ., MVS ,

Indtraadl i

Forciiintjen

Gothersg. 140. K 1882.

Ravn, J. P. J., Docent, Museumsinspektør, Brandes Allé 11*. V 1900.

R i i s e, Fr., Cand. phil., R., Hollænderdybet 31. S 1882.

Rodskjær, E., Frk., Faglærerinde, Mørchs Skole, Hillerød 1919.

Rosenberg, E. C, Bogtrykker, Cityg. 19. K 1907.

Rosenvinge, L. Kolderup, Prof. v. Univ., Dr. phil., R., MVS., Odenseg.

11*. 1876.

Rørdam, K., Professor, Dr. phil., R. Hambros Allé 7, Hellerup 1888.

Salomonsen, C. J., Prof., Dr. med. & scient., MVS., K. DM., Juliane

Mariesv. 22. 1865.

Saxtorph, S. M., Reservelæge, Nakkebølle Sanatorium,

Schiøler, E. Lehn, Vekselerer, Uraniav. 14 — 16. V

Pejrup 1916.

1904.

Schmidt, Johs., Direktør, Dr. phil., R., MVS, Carlsbergv. 10, Valby. 1909.

S c h m i t-J e n s e n, H. O., Dyrlæge, Amagerbrog. 24^ C 1912.

Schåffer, W., Ingeniør, Ahlmanns Allé 11', Hellerup 1904.

Simonsen, K., Adjunkt, Cand. mag., Sorø 1919.

Skakke, B., Seminarist, Sol vang, Fakse Ladeplads 1920.

Skjold, C, Stud. mag., Rørholmsg. 201 K 1917.

Spårck, H. R. G., Mag. se. Strandboulevarden 14. Charlottenlund. . . . 1915.

Spath, J. V., Fuldmægtig, Cand. phil., GI. Kongev. 125«. V 1912.

Stamm, R. H., Docent, Mag. se, Hovmarksv. 26, Charlottenlund 1896.

Steen berg, CM., Mag. se, Petersborgv. 6. 1902.

Stee n berg, J. A., Fru. Petersborgv. 6'. 1915.

Steen sby, H. P., Prof., Dr. phil., Stockholmsg. 21". 1915.

Stephån sson, S., Skolebestyrer, Cand. mag., Akureyri, Island 1887.

Stephensen, K. H., Museumsamanuensis, Cand. mag., Holsteinsg.

55*. 1903.

Stockmarr, A., Lektor, Cand. mag , Norasv. 4. Charlottenlund 1920.

Strubberg, A. C, Fuldmægtig, Cand. mag.. Havneg. 49*. K 1900.

S æ m u n d s s o n, B., Adjunkt, Cand. mag., Reykjavik 1892.

Sørensen, A., Cand. mag , Frederiksberg Allé 53, St. V 1917.

Sørensen, J. M., Lærerinde, Nørrebrog. 15*. N 1920.

Sørensen, S. J , Kommunelærer, Finlandsg. 30 St. S 1919.

T å n i n g Å. V., Mag. se. Fælledvej 14*. N 1914.

T e i 1 m a n n - F r i i s, A. C, Apoteker, Onsgaardsv. 27, Hellerup 1879.

Thomsen, M., Lektor, Mag. se, J. E. Ohisensg. \9\ 1916.

T h o r o d d s e n, Th., Prof., Dr. phil., R., MVS., Frederiksberg Allé 50\ V. 1899.

Thuesen, S., Stud. mag., Madvigs Allé 16*. V 1917.

Thunbo, M., Frk., Bibliothekar, Jens Juelsg. 20. 1919.

Troen segaard, N., Dampmøller, Jacobys Allé 21. V 1911.

Tryde. E. C, Lektor, Rønne 1893.

U s s i n g, H., Urmager, Randers : 1902.

V a h 1, M., Dr. phil.. Brandes Allé 8*. V 1897.

Wandall, J. S., Overlæge, Nørreg. 281 K 1906.

Warming, E. B., Prof. emer., Dr. phil., MVS., K. DM., Bjerregaardsv.

5. Valby 1859.

More magazines by this user
Similar magazines