Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

XXII

Iiidtmndt i

Forcniii'^cn

Vedel, A. K. A., Adjunkt, Cand. mag., Stengaards Allé 13. Hellerup.. 1899.

Wesen berg- Lund, E., Frk., Stud. mag., Lykkesholms Allé UiV V. 1919.

West, A., Ekspeditionssekretær, Solbakkev., Holte 1914.

White, E., Frue, Østerbrog. 5'. 1916.

W'iinstedt, K., Forfatter, Operasanger, Paludan Miillersv. 5*. V 1919.

Winge, A. H., Viceinspector, MVS., Lemchesv. 21. Hellerup 1874.

With, C, Læge, Cand. mag., Frederiksborgg. 25. K 1899.

Wulff, J., Konsulent, R., Hyldegaardsv. 34, Charlottenlund 1892.

Zoologisk Have, Kobenhavn. F 1911.

lait 214 Medlemmer.

Rettelser og Forandring af Bopæl bedes indtrængende meddelte til Kas-

sereren, Mag. se. R. Hørring, Zoologisk Museum, Krystalg. K.

Dansk naturhislorisk Forenings Bestyrelse.

Prof., Dr. phil. Ad. S.Jensen, Formand.

Mag. scient. R. Hørring, Kasserer.

Statsgeolog, Dr. phil. V. Nordmann; besørger de populære Forelæsninger.

Prof., Dr. phil. C H. Ostenfeld.

Mag. scient. R. Sparck, Sekretær.

Cand. mag. K. Stephensen; besørger de litterære Bytteforbindelser.

Lektor, Mag. scient. M. Thomsen; varetager Ekskursionerne.

Revisorer: j Kommunalrevisor Emil Olsen.

1 Mag. sc'uient. Chr. Løfting.

Delegerede til Udvalget for Naturfredning.

Kammerherre, Dr. phil. P. E. Muller.

Viceinspector H. Winge.

Docent R. H. Stamm.

I

More magazines by this user
Similar magazines