Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

Planaria alpina som glacialrelikl på Bornholm

jåmte nagra ord om landfaunans invandring

till Bornholm.

Av

Nils von Hofsten, Uppsala.

1. Planaria alpioa på Bornholm och dess invandring.

Forekomst.

Den triclada turbellarien Planaria alpina (Dana) ar som be-

kant en arktisk-alpin art. som har sin huvudutbredning dels i

Sveriges (Hofsten 1907). Norges (Hofsten 1907, s. 3; 1916,

s. 716)^ och Finlands (Luther 1908 fiåll, dels i Alperna; den

lever foretradesvis i backar. Som glacialrelikt forekommer arten

inom talrika isolerade omraden och i enstaka backar och kallor

med kallt vatten, bl. a. i de flesta av mellersta Tysklands berg.

ne-

Thie Från Ostersinns kuster kanner man två reliktområden ;

mann 1906) fann år 1905 (och 1906) P. alpina i talrika backar

och kallor på den bergiga halvon Jasmund på Riigen. och Brinkmann

(1907) antråffade den kori dårefter i två kalla backar på

Møen.

Under ett bes^k på Bornholm i

augusti 1918 undersokte iag

talrika backar i hopp att finna relikt P. alpina. Ett fynd av detta

glacialdjur på en o langt ut i Ostersjnn, 37 km från nårmaste land

och 90 km från narmaste fyndplats. Rugen, skulle givetvis erbiuda

stort intresse. Thienemann (1907' har emellertid undersokt några

backar på Bornholm utan att finna arten ; man

kunde frestas att

draga den slutsatsen att den på grund av dns avskilda låge aldrig

kunnat utbreda sig dit. och Brinkmann (1. c.) har verkligen an-

tydt en sådan åsikt. Sjålv letade jag fr.rgåves i en stor mångd

'^ Thienemann ,1906'' hade redan 1905 funnit en exemplar i en back

vid Norges våstkust.

More magazines by this user
Similar magazines