Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

41

14,3 " [Dendr. laet.], 12,6^); samma back vid Koldekilde (8,3");

båckar n. o. om Aaremyre (15,7 ^ 17^, Dendr. lacL); back vid

Trangesti (13,2— 15,8°). Våstkusten :

Blykobbe

Aa v. om Almin-

dingen (16,3°); Kæmpeaa (14,?°); kallback vid Vang (13,8 °); back

i Finnedal (15°); back i Mølledal vid Hammershus (14°; under-

sdkt åven av Thieneman n).

Fyndorterna for Planaria alpina tillhora, som nedanstående karta

visar, Bornholms norra och nordostra del. Det ar också just i

Hasl

Rønne

Fig. 1. Fyndorter for Planaria alpina på Bornholm. 1 : 400(100.

Svaneke

denna bergiga del av 6n man kunde vånta att finna djuret. Ons

flacka sodra partier erbjuda ingenstades de betingelser denna kall-

vattensart fordrar. Den fordrar en maximaltemperatur av hogst

15°. I enstaka åar och backar på nordost-, ost- och våstkusten

uppmattes visserligen en något lagre temperatur (13,2 °— 15 °), men

temperaturen i dessa vattendrag ar i hog grad beroende av luft-

temperaturen, och iakttagelserna gjordes under kalla dagar; i varje

fall ar temperaturamplituden mycket storre an detta stenotherma

djur tål.

More magazines by this user
Similar magazines