Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

53

1917) och Mjoberg (1912) ha som forut nåmnts av djurgeografiska,

foretrådesvis entomogeografiska, skål anslutit sig til Mun-

the's teori.

En annu mer betydande landhojning hade tidigare antagits av

Hintze (1908), som forsokt visa att OstersjOn, Kattegatt, Skage-

rak, Nordsjon m. m. under ancylustiden till stor del varit torrlagda;

Ostersjon skulle under hojningens maximum varit upplost i ett

antal smårre, avloppslosa sjoar. Denna på sin tid livligt diskuterade

hypotes om "den nordeuropeiska fastlandstiden" har emellertid ut-

satts for en skarp och utan tvivel beråttigad kritik och kan ej lag-

gas till grund for några teorier angående faunans och florans van-

Jringar. Munthe's teori ar åven den obevisad, men vilar på en

ojåmforligt såkrare grundval och har i sjålva verket knappast något

gemensamt med Hintze 's fantastiska konstruktioner.

Antagandet av en landforbindelse melian Gottland och Tyskland

f

More magazines by this user
Similar magazines