Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

99

Dynger af gnavede Hvidgrankogler ved Foden af hvert eneste

Træ. Under en enkelt Hvidgran, ca. ZV'a— 3 Meter høj, laa der

saaledes 240 Akser med tilhørende Skæl og Frøvinger. Paa samme

Sted fandtes een eneste gnavet Fyrrekogle, sandsynligvis slæbt

dertil fra en Læplantning af Bjærgfyr, der omgav den ældre Hvid-

granplantning mod Vest og Nord. Paa disse Fyrrer saas ad-

skillige gnavede Kogler. De faa Rødgrankogler, der laa paa Jor-

den, var ikke behandlede.

7. August. Svinkløv Plantage, Vest for Faldet.

Brandlinie mellem Hvidgran og Bjærgfyr, med store, regel-

mæssige Stabler af afhuggede Fyrrebuske. Nogle af disse Stabler

var kørt bort, og paa deres Plads fandtes meget store „Værk-

steder" med gnavede Hvidgrankogler og Dynger af Skæl og

Frøvinger. Ligeledes fandtes paa Brandlinien, ved Siden af Stab-

lerne, under en Trærod, et Kammer med Hvidgran- og Fyrre-

kogleakser, Skæl og Frøvinger. Paa Fyrretræerne langs Brand-

linien — og flere Steder i Plantagen — saas adskillige gnavede

Kogler.

9. August. Hvidgranplantning ved en Gaard mellem

Brovst og Tranum.

Under Træer, der var grenløse omtrent til Mandshøjde, fandtes

ældre og friske Kogleakser spredt paa Jorden. Under nogle frit-

staaende smaa Graner, hvis nederste Grene laa hen ad Jorden,

var der smaa Hobe af Kogleakser, Skæl og Frøvinger.

12. August. Hvidgranplantning ved Indgangen

til Langdalen, Syd for denne; Tranum Sogn.

Under de tæt til Jorden trykte nederste Grene af hvert eneste

undersøgt Træ (mindst 20) fandtes Hobe, ofte meget store, af gna-

vede Hvidgrankogler, Skæl og Frøvinger.

Følgende kuriøse Fund fortjener endnu at omtales.

Ved Bølling Sø pr. Engesvang fandtes (Juni 1919) i et tomt

More magazines by this user
Similar magazines