Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

122

Fig. 2-4. Musegnavede Kogler af Hvidgran. 1: fra Plantagen ved Ribe,

'^-'*6 1919; 2: fra Pors-Krattet i Plantagen Øst for Jernbanelinien

Hørdum-Hassing, "/t 1919; 3: fra et Musekammer i Plantagen Syd

for Vandet Sø, " t 1919.

Fig. 5 — 6. Musegnavede Kogler af Bjærgfyr. Fig. 5 fremstiller en Kogle, hvis

Basalskæl ikke er gnavede bort; Feldborg Plantage, fra ryddede

Brændestablers Plads, ^® S 1919. Fig. 6 viser en Kogle, hvis Basalskæl

er gnavede af; fra et Musekammer i en lille Plantage tæt Syd

for Hørdum, ved Landevejen, ^Vt 1919.

PI. III.

Gren af Bjærgfyr med 3 musegnavede Kogler [i samme Højde sid-

der endnu en fjerde gnavet Kogle, som ikke ses). Hedegaardens

Plantage ved Ranum, '" ; 1919.

PI. IV.

Fig. 1. En Rødgrankogle, der hang ved Kvas, hugget af en nylig fældet Gran,

og netop rørte ved Jorden med Spidsen ; da Musen ikke har kunnet

dreje Koglen rundt, er denne kun gnavet paa den opadvendende

Side. Ryget Skov, ''"lo 1919.

Fig. 2. En Rødgrankogle, der hang fast ved en stor Gren og ikke har kun-

net drejes rundt; den er gnavet ensidigt, saaledes at Skællene sid-

der tilbage paa V* af Koglens Omkreds. Ryget Skov, '^ 1919.

Fig. 3. Egerngnavet Kogle af Rødgran, repræsenterende Type 6 (jfr. Teksten

S. 104). Karoline Amalieskov ved Hornslet, August 1919.

PI. V.

Egerngnavede Kogler af Rødgran.

Fig. 1. Gnavet som Type 1 (jfr. Teksten S. 103). Dyrehaven ved København.

Fig. 2. Gnavet som Type 2 Jfr. S. 103). Klingstrup Skov ved Skaarup.

Fig. 3. Gnavet som Type 3 (jfr. S. 103\ Klingstrup Skov ved Skaarup.

Fig. 4. Gnavet som Type 4 (jfr. S. 104). Klingstrup Skov ved Skaarup.

PI. VI.

Egerngnavede Kogler af Rødgran.

Fig. 1. Gnavet som Type 5 (jfr. S. 104). Klingstrup Skov ved Skaarup.

Fig. 2. Gnavet som Type 7 (jfr. S. 104). Bøllemosen ved Skodsborg.

Fig. 3. Gnavet som Type 8 (jfr. S. 104). Vejstrup Gaards Dyrehave ved

Skaarup.

PI. VII.

Egerngnavede Kogler af Bjærgfyr fra Thorsager paa Djursland. '

Fig. 1. En Kogle, hvis Skæl er spaltede fra Aksen, men dog hænger sammen

forneden ; den tilbageværende Del af Kogleaksen ses som en

lille kegleformet Tap i Midten.

More magazines by this user
Similar magazines