Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

163

og om foråret fandtes ganske små få mm lange muslinger, der øjen-

synlig må stamme fra æg, der er gydt i vinterens slutning. Dette

synes at stemme med, hvad Borisjak (1905, p. 148) har set

hos Mytilus sp. i det Sorte Hav, hvor han har fundet, at Mytilus

yngler hele året igennem, men med en maksimumsperiode fra juli

— november. Hos os synes maksimumsperioden at være den samme,

som i England og Skotland er fundet af forskellige engelske zoo-

loger, M'Intosh, Wilson, Scott og Matthews, nemlig fra majs be-

gyndelse til omkr. 1ste juli. Endvidere synes det fænomen, at

muslingerisene i Limfjorden aldrig blev besat med muslinger på

den nederste del, at have sin forklaring i ynglens forkærlighed for

den karakteristiske detritusfyldte diatomébevoksning på den øverste

del af riset, en bevoksning, der synes at udvikle sig netop i

den ovennævnte maksimumsperiode, og som begrænses nedad af

lysets virkning. En faktor, der virker i samme retning, er endelig

ynglens trang til at søge lyset. Den ejendommelige pletvise udbre-

delse, man tidt iagttager hos Mytilus, og som Lacaze-Duthiers

(1856, p. 16 har skildret og udtrykt sin forundring over, turde

måske have sin år sag ligeledes i ynglens forkærlighed for at

med en ganske bestemt bevoksning. En praktisk konsekvens heraf

fæste sig på steder turde være, at man i farvande med uklart

vand som Limfjorden ikke anvender muslingeris af den hidtil an-

vendte type, men søger at udnytte lyset og de øvre vandlag i

højere grad.

Litteratur.

A. Borisjak: Pelecypoda Tsjernomorskago planktona. ^Bull. Acad. Imp. Se.

St.-Pétersbourg. V. Ser. 22. 1905).

H. Lacaze-Duthiers: Mémoire sur le développement des branchies des

mollusques acéphales. (Ann. Se. Natur. 4 Sér. 5. 1856).

M'Intosh: Notes from the St -Andrews marine laboratory. (Ann. Mag Nat.

Hist. 5 Sér. 15. 1885).

A. Matthews: Notes on the development of Mytilus edulis and Alcyonium

digitatum in the Plymouth laboratory. (Journ. Marine Biol. Assoc.

9. 1910—13.

A. Scott: Note on the spawning of the mussel Mytilus edulis. (,Proe. Trans.

Liverpool Biol. Soc. 15. 1901).

J. Wilson.- On the development of the common mussel. Mytilus edulis L ).

(5. Annual Rep. of the Fishery Board for Scotland. 1887).

More magazines by this user
Similar magazines