Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

11918.)

184

54. Fringilla montifringilla L. 60.

55. Cannabina ftavirostris (L.) 1.

56. Emberiza schoeniclus L. 6.

57. Emberiza nivalis L. 2.

Af de faldne Arter var en, nemlig Acrocephcilus turdoides, ikke

faldet ved Fyrene i Løbet af de foregaaende 32 Aar. Tallet paa

de Arter, der ere faldne i Løbet af de sidste 33 Aar, er dermed

naaet op til 174.

Fortegnelse over de Fugle, der ere indsendte fra Fyrene

som faldne om Natten.

(Hver Nat henregnes til den følgende Dag.)

1. Anas crecca. Krikand.

Marts: 24de Sædenstrand 2 (IJ'ad., 1$).

August: 13de Anholt l.

2. Anas penelops. Pibeand.

Oktober: 16de Blaavands Huk 1 $ jun.

3. Anas boscas. Stokand.

April : 2den Vestborg 1 $ .

4. Oedemia nigra. Sortand.

Februar: 5te Fornæs IcTad.

5. Oedemia fiisca. Fløjlsand.

Marts: 28de Anholt Icfad.

April: 14de Læsø Rende Ic^ad.

6. Porzana maruetta. Rørvagtel.

Oktober: 14de Kjels Nor lc5^.

7. Rallus aquaticus. Vandrikse.

Marts: 14de Skjoldnæs 1 $ jun.

April: 3dje Skjoldnæs lo'- 4de Anholt IcT-

Oktober: Ude Lyngvig l$ad., Hesselø 2J. 14de Kjels

Nor 3.

November: 2den Lodbjerg 1 $

8. Gallinula chloropus. Rørhøne.

April

Oktober

November

jun. 7de Skjoldnæs IcT.

4de Kjels Nor 1. 13de Kjels Nor Id".

16de Skjoldnæs lo".

7de Skjoldnæs 1 $ jun. 27de Hesselø 1 ?

More magazines by this user
Similar magazines