Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(1918.)

190

ad., 1 5jun.; 8 faldt), Kjels Nor i. 16de Blaa-

vands Huk 10 (1 cj'ad., 2(^jun., 1 ? ad., 6 ? jun.),

Læsø Trindel 1 $ jun., Anholt 15, Vestborg IcTad.,

Skjoldnæs 1 $

jun. 17de Blaavands Huk 3 (IcT

jun., 2?jun.). 18de Blaavands Huk 19 (Id'ad.,

lOd'jun., 2? ad., 6 $ jun.). 19de Blaavands Huk

5 (35 faldt). 21de Blaavands Huk 2 O d'jun.,

1 ? jun.).

November: 9de Læsø Rende 1 $

44. Turdus viscivorus. Misteldrossel.

Oktober: 19de Blaavands Huk 1.

45. Turdus pilaris. Sjagger.

jun. i

Februar: Ilte Blaavands Huk 5 (3cr, 1 ? ad., 1 $ jun.),

Lyngvig 2 (30 faldt), Bovbjerg 21.

Oktober: 29de Læsø Trindel 2.

November: 6te Kjels Nor 1. 7de Blaavands Huk 2, Anholt

5, Anholt Knob 1 $ jun., Schultz's Grund 1 d",

Hesselø 5 (3c5', 2$ ad.; 17 faldt), Kjels Nor 2,

Skjoldnæs Ic^. 8de Kjels Nor 1.

December: 8de Christiansø IcT-

46. Turdus torquatus. Ringdrossel.

Oktober: 14de Blaavands Huk 1 $

Huk 1.

47. Turdus merula. Solsort.

.

jun. 19de Blaavands

Februar: Ilte Bovbjerg 1. 13de Lyngvig 1 (4 faldt).

Marts: 12te Blaavands Huk 2 (I c^, 1 ?

April : 4de

jun.). 16de

Bovbjerg 1 J*

Læsø Trindel 1 (^ . 5te Læsø Trindel 2 2

jun. 7de Kjels Nor 1 $

1 ? jun.

Oktober: 29de Læsø Trindel 1 §.

jun. 13de Læsø Rende

November: 7de Blaavands Huk 1?. 8de Kjels Nor 1^".

48. Saxicola oenanthe. Stenpikker.

April: Hde Kjels Nor 1 J* . 18de

Læsø Rende 1 ? ad.

Oktober: 5te Kjels Nor le". 14de Blaavands Huk 1?

jun. 15de Kjels Nor 1 cf.

49. Ruticilla phoenicura. Rødstjert.

September: 16de Kjels Nor 1 $ jun. 30te Kjels Nor 1 c/*.

More magazines by this user
Similar magazines