Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(1918.)

193

Oversigt over de Nætter da Fugle ere komne til Fyrene.

Elver Nat henregnes til den følgende Dag. - Tallet efter Vindretningen betegner

Vindstyrken efter Beauforts Skala (0—12), hvor

1 betyder: Let Brise. 7 betyder: Trerebet Merssejlskuling.

2 — : Laber Bramsejlskuling. 8 : Klosrebet Merssejlskuling.

3 - : Bramsejlskuling. 9 - .• Undersejlskuling

4 - : Merssejlsskuling. 10 - : Haard Storm.

5 - : Rebet Merssejlskuling. 11 - : Orkanagtig Storm.

6 — : Torebet Merssejlskuling. 12 — :

eller .Storm.

Orkan.

9de Januar.

Læsø Rende. S. V. 2. Taage. Mange Lærker ved Fyret; ingen

faldt.

5te Februar.

Fornæs. S. V. 2. Tapge. 1 Sortand faldt.

Oedemia nigra 1.

7de Februar.

Anholt Knob. S. S. V. 3. Taage. Enkelte Smaafugle ved Fyret;

1 Lærke faldt.

Skjoldnæs. S. V. 4. Regn. Dis. Gæs hørtes trækkende; 1 Bjerg-

and (Hun) faldt (ikke indsendt).

Alauda arvensis. Anholt Knob 1.

8de Februar.

Lodbjerg. S. V. 4. Overtr. Taage. Endel Lærker og 1 Vindrossel

paa Ruderne.

Læsø Trindel. V. S. V. 3. Overtr. Fugle ved Fyret hele Nat-

ten ; 6 Lærker faldt.

Kjels Nor. S. S. V. 3. Overtr. Regndis. Kl. 4 Form. stort Træk

af Lærker, Stære og Drosler; mange flagrede paa Lanterne-

ruderne; ingen faldt.

Alauda arvensis. Læsø Trindel 6.

9de Februar.

Bovbjerg. Stære saas paa Lanterneruderne.

Lodbjerg. V. 6. Overtr. Regn. Dis. Endel Lærker paa Ruderne.

Læsø Trindel. S. S. V. 3. Overtr. Fugle ved Fyret en Del af

Natten ; 1 Lærke faldt.

Anholt. S. V. 2. Taage. Omkring 20 Sjaggere, Stære og Lær-

ker paa Ruderne.

Skjoldnæs. V. S. V. 4. Regn. Dis. Flere Stære ved Lanternen;

ingen faldt.

Alauda arvensis. Læsø Trindel 1.

Vidensk. Medd. fra Dan.sk naturh. Foren. Bd. 71.

'

13

More magazines by this user
Similar magazines