Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(1918)

lOdeFebruar.

194

Lodbjerg. V. 4. Overtr. Dis. Et Par Stære paa Ruderne.

1 1te

Februar.

Blaavands Huk. V. 4. Regn. Taage. 1 Stær, 3 Vindrosler og

5 Sjaggere faldt.

Lyngvig. S. S. 0. 2. Regn. Dis. Drosler og 1 Stær ved Ru-

derne; c. 30 Sjaggere faldt.

Bovbjerg. S. V. 3. Overtr. Dis. 1 Lærke, 15 Vindrosler. 21

Sjaggere og 1 Solsort faldt.

Lodbjerg. V. 4. Overtr. Dis. En Snes Stære paa Ruderne.

Hanstholm. S. V. 3. Taage. Flokke af Ringdrosler og Solsorter

\ ed Fyret fra Kl. 5 til Dag; 1 Ringdrossel faldt ikke indsendt.

Hesselø. V. 4. Overtr. Endel Fugle omkring Fyret: 3 Lærker

og 3 Vindrosler faldt.

Skjoldnæs. V. 4. Regnbyger. 2 Knortegæs sade paa Platformen

ved Midnat og fangedes der: 2 Kramsfugle faldt ^ikke ind-

sendte.

Alauda arvensis. Bovbjerg 1. Hesselø 3.

Sturnus vulgaris. Blaavands Huk 1.

Turdus iliacus. Blaavands Huk 3, Bovbjerg 13, Hesselø 3.

Turdus pilaris. Blaavands Huk 5, Lyngvig 2 ;c. 30 faldt, Bovbjerg 21.

Turdus merula. Bovbjerg 1.

13de Februar.

Lymgvig. S. 0. 1. Regn. Drosler og Smaafugle ved Ruderne:

4 Solsorter faldt.

Turdus merula 1.

26de Februar.

Bovbjerg. Stære saas paa Lanterneruderne.

6te Marts.

Lyngvig. 0. 2. Dis. Et mindre Antal Lærker ved Ruderne; 1

faldt ikke indsendt).

1 1 te Marts.

Bovbjerg. S. V. 3. Overtr. Dis. Mange Stære og Solsorter paa

Lanternen : 1 Raage og 1 Stær faldt.

Lodbjerg. S. 2. Overtr. Dis. Endel Stære og 1 Vibe paa Ru-

derne fra Kl. 12 til 4. Mellem Kl. 4 og 6. med S. V. 3., vare

mange Stære paa Ruderne.

Hanstholm. S. V. 2. Overtr. Enkelte Stære og Lærker ved Fy-

ret. Viber hørtes.

ft

More magazines by this user
Similar magazines